Ako sa stavia pasívny dom – 6. časť – Čistička vody a separačná toaleta

15. 08. 2013 Zdieľať

K ekologickému domu patrí logicky aj ekologické nakladanie s vodou – v duchu snahy o sebestačnosť majú Dáša a Matej vlastnú studňu s pitnou vodou, vzácna je však každá voda, nielen pitná.


Zachytávanie dažďovej vody je pri úspornom hospodárení s vodou dôležité – voda zo strechy sa bude zvádzať do drenážnej vrstvy trativodu, ktorý bude ústiť do zhromaždovacej nádoby s objemom 30 000 l, v ktorej by sa malo nazbierať dostatok vody na dva najsuchšie letné mesiace. Nazbieraná dažďová voda bude slúžiť na zlievanie úžitkovej záhrady.

Zachytávanie dažďovej vody je pri úspornom hospodárení s vodou dôležité – voda zo strechy sa bude zvádzať do drenážnej vrstvy trativodu, ktorý bude ústiť do zhromaždovacej nádoby s objemom 30 000 l, v ktorej by sa malo nazbierať dostatok vody na dva najsuchšie letné mesiace. Nazbieraná dažďová voda bude slúžiť na zlievanie úžitkovej záhrady.
archív investorov

Zachytávanie dažďovej vody je pri úspornom hospodárení s vodou dôležité – voda zo strechy sa bude zvádzať do drenážnej vrstvy trativodu, ktorý bude ústiť do zhromaždovacej nádoby s objemom 30 000 l, v ktorej by sa malo nazbierať dostatok vody na dva najsuchšie letné mesiace. Nazbieraná dažďová voda bude slúžiť na zlievanie úžitkovej záhrady.

Podľa Mateja a Dáše by bez špeciálnej, separačnej kompostovacej toalety bol ich dom, aj keď je postavený z prírodných materiálov, len pseudoekologický. Vďaka tomuto zariadeniu budú mať v odpadovej vode menej odpadu a v záhrade bohatšiu úrodu. 


Rotačná separačná kompostovacia toaleta oddeľuje tuhý odpad od tekutého, z tuhého pripravuje kompost. Vyzerá takmer ako klasická, za misou je však izolovaný bubon kompostéra s 10-litrovým zásobníkom s rašelinou (4-členná rodina ho naplní asi za mesiac). Vďaka rašeline je príprava kompostu rýchlejšia a premiešanie zabraňuje zápachu aj bez chemikálií. Kompostér pracuje na mechanickom princípe otáčania bubna – po použití párkrát stlačíte pedál a je „spláchnuté“.

Rotačná separačná kompostovacia toaleta oddeľuje tuhý odpad od tekutého, z tuhého pripravuje kompost. Vyzerá takmer ako klasická, za misou je však izolovaný bubon kompostéra s 10-litrovým zásobníkom s rašelinou (4-členná rodina ho naplní asi za mesiac). Vďaka rašeline je príprava kompostu rýchlejšia a premiešanie zabraňuje zápachu aj bez chemikálií. Kompostér pracuje na mechanickom princípe otáčania bubna – po použití párkrát stlačíte pedál a je „spláchnuté“.
Naturum

Rotačná separačná kompostovacia toaleta oddeľuje tuhý odpad od tekutého, z tuhého pripravuje kompost. Vyzerá takmer ako klasická, za misou je však izolovaný bubon kompostéra s 10-litrovým zásobníkom s rašelinou (4-členná rodina ho naplní asi za mesiac). Vďaka rašeline je príprava kompostu rýchlejšia a premiešanie zabraňuje zápachu aj bez chemikálií. Kompostér pracuje na mechanickom princípe otáčania bubna – po použití párkrát stlačíte pedál a je „spláchnuté“. 


Schéma separačnej kompostovacej toalety 1 – pružná vetracia hadica 2 – ventilátor 2,6 W (voliteľné príslušenstvo) 3 – tepelne izolovaný kompostovací bubon 4 – vyprázdňovací kontajner 5 – tepelne izolovaný kryt (prístupový otvor) 6 – tesniaci uzáver 7 – separačná toaletná misa 8 – vodná zápachová uzávierka (sifón) 9 – odvod odpadovej vody

Schéma separačnej kompostovacej toalety 1 – pružná vetracia hadica 2 – ventilátor 2,6 W (voliteľné príslušenstvo) 3 – tepelne izolovaný kompostovací bubon 4 – vyprázdňovací kontajner 5 – tepelne izolovaný kryt (prístupový otvor) 6 – tesniaci uzáver 7 – separačná toaletná misa 8 – vodná zápachová uzávierka (sifón) 9 – odvod odpadovej vody
Naturum

Schéma separačnej kompostovacej toalety
1 – pružná vetracia hadica
2 – ventilátor 2,6 W (voliteľné príslušenstvo)
3 – tepelne izolovaný kompostovací bubon
4 – vyprázdňovací kontajner
5 – tepelne izolovaný kryt (prístupový otvor)
6 – tesniaci uzáver
7 – separačná toaletná misa
8 – vodná zápachová uzávierka (sifón)
9 – odvod odpadovej vody


Na vegetačnú (koreňovú) čističku vybrali vhodné miesto na pozemku – tak, aby voda pretekala jednotlivými stupňami, ak je to možné, prirodzene. Štrkové filtračné pole má plochu 5 × 3 m a hĺbku 1 m. Pred ním je rozdeľovacia šachta s čerpadlom, za ním odtoková šachta, v ktorej možno regulovať výšku hladiny vody, kontrolovať odtok, prípadne z nej odoberať vzorky vyčistenej vody.

Na vegetačnú (koreňovú) čističku vybrali vhodné miesto na pozemku – tak, aby voda pretekala jednotlivými stupňami, ak je to možné, prirodzene. Štrkové filtračné pole má plochu 5 × 3 m a hĺbku 1 m. Pred ním je rozdeľovacia šachta s čerpadlom, za ním odtoková šachta, v ktorej možno regulovať výšku hladiny vody, kontrolovať odtok, prípadne z nej odoberať vzorky vyčistenej vody.
archív investorov

Takzvaná sivá voda z domácnosti sa bude čistiť v koreňovej čističke – prejde predčisťovacou nádobou a cez filtračné riečisko so štrkom a bahennými rastlinami, až skončí v nádobe na vyčistenú vodu, ktorá sa bude používať na polievanie záhrady.

Na vegetačnú (koreňovú) čističku vybrali vhodné miesto na pozemku – tak, aby voda pretekala jednotlivými stupňami, ak je to možné, prirodzene. Štrkové filtračné pole má plochu 5 × 3 m a hĺbku 1 m. Pred ním je rozdeľovacia šachta s čerpadlom, za ním odtoková šachta, v ktorej možno regulovať výšku hladiny vody, kontrolovať odtok, prípadne z nej odoberať vzorky vyčistenej vody. 


Pri dome je usadzovacia šachta rozdelená na dve komory. Odpadové vody pritekajú do prvej komory, v ktorej sa usadia hrubé nečistoty, a voda sa cez otvory v deliacej stene dostane do druhej komory. Odtiaľ odteká do rozdeľovacej šachty pred vegetačnou čističkou. Predčistenie v usadzovacej šachte je dôležité (i keď hrubých nečistôt tu bude vďaka separačnej toalete len minimum) – inak by hrozilo upchatie filtračného štrku v koreňovej čističke.

Pri dome je usadzovacia šachta rozdelená na dve komory. Odpadové vody pritekajú do prvej komory, v ktorej sa usadia hrubé nečistoty, a voda sa cez otvory v deliacej stene dostane do druhej komory. Odtiaľ odteká do rozdeľovacej šachty pred vegetačnou čističkou. Predčistenie v usadzovacej šachte je dôležité (i keď hrubých nečistôt tu bude vďaka separačnej toalete len minimum) – inak by hrozilo upchatie filtračného štrku v koreňovej čističke.
archív investorov

Pri dome je usadzovacia šachta rozdelená na dve komory. Odpadové vody pritekajú do prvej komory, v ktorej sa usadia hrubé nečistoty, a voda sa cez otvory v deliacej stene dostane do druhej komory. Odtiaľ odteká do rozdeľovacej šachty pred vegetačnou čističkou. Predčistenie v usadzovacej šachte je dôležité (i keď hrubých nečistôt tu bude vďaka separačnej toalete len minimum) – inak by hrozilo upchatie filtračného štrku v koreňovej čističke.

Na drenážne potrubie sú pripojené vetracie potrubia. 


Koreňovú čističku oddeľuje od podkladu vrstva z geotextílií a fólií. Na vyspádovanom dne je uložené drenážne potrubie obsypané hrubým kamenivom. Táto drenážna vrstva má 20 cm. Hlavnú filtračnú vrstvu potom tvorí jemnejšie kamenivo bez prímesí hliny alebo organických látok (hrúbka 60 cm). Na jej povrchu je rozdeľovacie potrubie s otvormi, cez ktoré sa odpadová voda rovnomerne rozdeľuje po ploche čistiarne, presakuje cez filtračné pole až k drenážnemu potrubiu, ktorým sa dostáva do odtokovej šachty.

Koreňovú čističku oddeľuje od podkladu vrstva z geotextílií a fólií. Na vyspádovanom dne je uložené drenážne potrubie obsypané hrubým kamenivom. Táto drenážna vrstva má 20 cm. Hlavnú filtračnú vrstvu potom tvorí jemnejšie kamenivo bez prímesí hliny alebo organických látok (hrúbka 60 cm). Na jej povrchu je rozdeľovacie potrubie s otvormi, cez ktoré sa odpadová voda rovnomerne rozdeľuje po ploche čistiarne, presakuje cez filtračné pole až k drenážnemu potrubiu, ktorým sa dostáva do odtokovej šachty.
archív investorov

Koreňovú čističku oddeľuje od podkladu vrstva z geotextílií a fólií. Na vyspádovanom dne je uložené drenážne potrubie obsypané hrubým kamenivom. Táto drenážna vrstva má 20 cm. Hlavnú filtračnú vrstvu potom tvorí jemnejšie kamenivo bez prímesí hliny alebo organických látok (hrúbka 60 cm). Na jej povrchu je rozdeľovacie potrubie s otvormi, cez ktoré sa odpadová voda rovnomerne rozdeľuje po ploche čistiarne, presakuje cez filtračné pole až k drenážnemu potrubiu, ktorým sa dostáva do odtokovej šachty.

„Kanalizácia je omyl, pretože najúrodnejší hnoj je ten ľudský,“ tvrdil už Victor Hugo vo svojom románe Bedári. „Naše výkaly majú cenu zlata. A čo robíme my s týmto zlatom? Vylievame ho…“


Ku koreňovej čistiarni patria, samozrejme, aj bahenné rastliny. Vysadia ich tesne pred sprevádzkovaním čistiarne.

Ku koreňovej čistiarni patria, samozrejme, aj bahenné rastliny. Vysadia ich tesne pred sprevádzkovaním čistiarne.
www.korenovky.cz

Ku koreňovej čističke patria, samozrejme, aj bahenné rastliny. Vysadia ich tesne pred sprevádzkovaním čistiarne.

Architektonické štúdio: oximoron
Dodávateľ drevenej konštrukcie, strechy a fasády: Kontrakting krov hrou, s. r. o., Kontrakting stavebné montáže, s. r. o.
Izolácie: Hofatex, Isocell – prirodnaizolacia.sk, Daemwool
Okná, dvere: Smart Win – Hoblina, VELUX
Tepelné čerpadlo: Mygren – AI Trade, s. r. o.
Energetická bilancia: Createrra, s. r. o
Rekuperácia: Paul – Eltis electronic, s. r. o.
Strešná krytina: Rheinzink
Drevené podlahy: QUERCUS
Slama, hlinené omietky: Občianske združenie ArTUR
Vegetačná ČOV: Ing. Jozef Matyo, Ing. Ľubomír Konc, PhD.

Kategória: Stavba Technológie
Tagy: kanalizácia odpad pasívny dom rodinný dom stavba domu svojpomocne
Zdieľať článok