kolektory

Premeňte slnečné žiarenie na teplo pre váš rodinný dom
Energia

Premeňte slnečné žiarenie na teplo pre váš rodinný dom

Slnko je prakticky nevyčerpateľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie slnka prispieva k trvalo udržateľnému spôsobu života a nezaťažuje budúce generácie.

Slnko namiesto kotla
Technológie

Slnko namiesto kotla

Slnečná energia je jediná, za ktorú nemusíte platiť, môžete teda ušetriť až 100 % výdavkov za energiu. Podobne znejú často reklamné slogany firiem, ktoré ponúkajú solárnu tepelnú techniku – systémy využívajúce energiu zo slnka na ohrev vody.

Slnečné termické kolektory
Technológie

Slnečné termické kolektory

Využitie slnečnej energie ako jedného z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zaznamenalo na prelome storočí v krajinách EÚ dynamický nárast. K najviac využívanému spôsobu využitia slnečnej energie patria slnečné termické kolektory, ktoré dokážu slnečnú energiu premeniť na teplo.