lex

Aby nám strecha nespadla na hlavu
Strecha, podkrovie

Aby nám strecha nespadla na hlavu

Strecha je odvekým symbolom domova a bezpečia. Okrem toho, že nás chráni pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, musí spĺňať nespočetne veľa požiadaviek. O strechu sa takisto musí niekto starať, preto celú jej záťaž nesie na svojich „pleciach“ krov, ktorý spolu s ďalšími nosnými i nenosnými prvkami zabezpečuje jej stabilitu.