malé zdroje tepla

Malé zdroje tepla
Energia

Malé zdroje tepla

Vykurovacia sústava pozostáva zo zdroja tepla, z potrubného rozvodu s armatúrami, z riadiaceho systému s prvkami merania i regulácie a z koncových vykurovacích telies. Každá zložka tohto systému plní svoju presne stanovenú funkciu, a to s jediným cieľom – dosiahnuť rovnovážny teplotný stav v interiéri.