model

Správny projekt stavby (1. časť)
Legislatíva a financovanie

Správny projekt stavby (1. časť)

Pred výstavbou rodinného domu treba vypracovať jeho projektovú dokumentáciu, ktorá nám v predstihu ukáže, ako bude stavba vyzerať po dokončení. Príprave projektovej dokumentácie stavby sa venuje významná časť celkového času prípravy na výstavbu.