mondom

Montovaný dom (2. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Montovaný dom (2. časť)

Pri rozhodovaní o tom, ktorý typ domu je pre nás najvhodnejší, zohľadňujeme najmä ekonomické hľadisko a lokalitu. Budúcich užívateľov tiež často zaujíma pevnosť stien a ich odolnosť proti úmyselnému poškodeniu a prírodným živlom.

Montovaný dom (1. časť)
Stavba a rekonštrukcia

Montovaný dom (1. časť)

Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80 % a v Európe približne 50 % realizovaných novostavieb. Napriek tomu, že montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod, ich zastúpenie je u nás pomerne malé.