Montovaný dom (1. časť)

Montovaný dom (1. časť)

13. 12. 2005
Zdieľať

Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80 % a v Európe približne 50 % realizovaných novostavieb. Napriek tomu, že montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod, ich zastúpenie je u nás pomerne malé.

Montovaný dom sa zväčša fabricky vyrobí vo výrobnej hale a na stavenisku sa realizuje len montáž jednotlivých dielcov. Od ostatných domov sa odlišuje stavebným postupom. Materiály môžu byť ľubovolné a v rozličných kombináciách.

Montované domy včera a dnes

Po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa kládol dôraz len na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na zvukové a tepelné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu. Nedokonalosť starých montovaných domov známych ako Okál, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk zanechali hlbokú stopu v mysli obyvateľov a prípadných budúcich investorov.


Montovaný dom (1. časť)

38184

Napríklad aj slovo panel, ktoré označuje plošné dielce určené na montáž, a nie samotný materiál, vyvoláva v laickej verejnosti nepríjemné, ale mylné asociácie. Podobne je to aj pri pojme montovaný dom, ktorý vyvoláva predstavu dočasnej, provizórnej a subtílnej stavby. A pritom dnešná generácia montovaných domov predbehla dokonca aj klasický spôsob výstavby, a to najmä v požiadavkách na: • tepelný odpor, kde sa dosahujú hodnoty vysoko prekračujúce minimá určené normou,


 • ekologickú nenáročnosť – v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie,


 • časovú nenáročnosť – vďaka fabricky vopred vyrobeným dielcom, premyslenému spôsobu výstavby a vylúčeniu mokrých procesov možno dielo odovzdať už v priebehu niekoľkých týždňov od začatia stavby,


 • finančnú nenáročnosť – presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách, úspora energie a času, ktorý znamená peniaze.

Predsudky proti montovaným domom

Budúcich užívateľov zaujíma často pevnosť stien a ich odolnosť proti úmyselnému poškodeniu a prírodným živlom. Jednotlivci a rodiny sa čoraz viac snažia uzatvárať v takmer nedobytných obydliach a úzkostlivo chránia svoje súkromie. Doba sa však neustále mení, spoločnosť sa vyvíja a treba si uvedomiť, že dom nestaviame len na desať či dvadsať rokov.


Montovaný dom (1. časť)

38182

Kvalitné montované domy majú certifikát o výsledku tzv. hurikán testu, testu odolnosti proti ohňu (v predpísanom čase, ktorý je pre všetky domy rovnaký), plesniam, parazitom a pod. V oblasti estetických kvalít, tepelných a zvukovoizolačných vlastností montované domy zaznamenali za posledné desaťročia obrovský skok dopredu, pričom v niektorých parametroch predbehli aj klasické murované domy.

Pôvod montovaných domov

Tehlový dom nie je typický pre celý región Slovenska. Každá oblasť má svoju typickú tradičnú architektúru, ktorá prirodzene vzišla z okolitých podmienok a dostupného materiálu. V niektorých regiónoch majú tradíciu aj hrazdené alebo zrubové drevostavby. Neskôr sa murovaný dom rozšíril do všetkých regiónov a dnes sa postupne vraciame aj k materiálom, ako je tehla. Technický rozvoj v oblasti montovaných stavieb podmienil vznik nových konštrukčných metód s použitím nových materiálov.

Výroba montovaného domu

Moderné poloautomatické linky v halách stavebných firiem vyrábajú za pomoci remeselníkov celé obvodové steny, priečky a stropy, prípadne jednotlivé prvky a dielce, do ktorých sa niekedy montujú aj rámy okien. Stavebné dielce sa potom vozia na stavbu a žeriavom sa osádzajú a ukotvujú do vopred pripravených základov. Za jeden až tri dni možno zhotoviť hrubú stavbu.

Čas sú peniaze

Montáž sa uskutočňuje dvojakým spôsobom:

 • z dielcov s rozmermi jedného podlažia a so šírkou približne jeden meter,


 • z veľkorozmerných dielcov, ktoré potom tvoria celú obvodovú stenu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Montovaný dom (1. časť)

38187

Najprv sa musia zhotoviť základy alebo spodná časť stavby. Ak je táto fáza hotová, začína sa realizovať samotná horná stavba. Obvodové steny, niekedy už s osadenými oknami, možno postaviť za jeden až tri dni (pri veľkosti bežného rodinného domu). Potom sa montujú vchodové dvere, realizuje krov, zhotovujú inštalácie, nasleduje vyhotovenie povrchových úprav stien a stropov, montáž podláh a kúrenia. Už týždeň po začatí prác sa môže kúriť. V nasledujúcich dňoch sa zhotovujú dlažby a obklady kúpeľne a kuchyne, v izbách sa kladie nášľapná vrstva podláh (parkety, keramika, linoleum), osádzajú sa vnútorné dvere a o tri až šesť týždňov možno hotový dom odovzdať majiteľovi do užívania. Termíny stavebných prác sa pri jednotlivých stavebných firmách môžu, samozrejme, líšiť.

Výhody a nevýhody montovaných rodinných domov

Medzi výhody patria:

 • výrazná časová a v dôsledku toho aj finančná a energetická úspora,


 • ekologickosť a úspora pri výrobe materiálu,


 • záruka pevnej ceny,


 • možnosť zmluvne dohodnúť určitý stupeň rozostavanosti,


 • harmonogram prác na stavbe sa ráta na hodiny,


 • dodávka a montáž od jedného dodávateľa,


 • vzorové domy možno vidieť naživo,


 • firmy poskytujú garanciu dva až tri roky aj bezplatný zákaznícky servis,


 • zabudovanie inštalačných rozvodov (elektriny, vody, kanalizácie, telefónu) priamo v jednotlivých dielcoch,


 • úspora úžitkovej plochy vďaka menšej hrúbke konštrukcie,


 • presnosť v detailoch, ktorá sa na stavbe nedá dosiahnuť,


 • možnosť stavať počas celého roka, keďže takmer úplne odpadajú mokré procesy, ktoré najviac spomaľujú výstavbu.

Montovaný dom má aj nevýhody:

 • dielo nie je vždy originálom (nemusí byť pravidlom),


 • dispozícia sa pri niektorých typoch nedá realizovať presne podľa požiadaviek investora,


 • niekedy sa stavia na mieste, kde sa nehodí do širšieho kontextu prostredia,


 • niekedy nie je dodávateľ hornej stavby a základov ten istý, preto sú základy zbytočne predimenzované (niekedy stačí zakladanie na základových pätkách),


 • pri niektorých typoch ľahkých konštrukcií chýba akumulačná vrstva, ktorá by zachytávala vytvorené teplo. Vtedy sa odporúča vyhotoviť podlahy alebo aspoň niektoré steny mokrým procesom – teda murované, prípadne betónové alebo kamenné.

Montovaný alebo murovaný dom?


Montovaný dom (1. časť)

38181

Pri rozhodovaní o tom, ktorý typ domu je pre nás najvhodnejší, zohľadňujeme najmä ekonomické hľadisko a lokalitu. Dostupnosť materiálu v určitej oblasti určuje aj jeho cenu. V okolitých (západných) krajinách štát finančne podporuje využívanie lokálnych zdrojov a materiálov. Drevo a kameň sa prirodzene hodia do hornatých a kopcovitých oblastí, tehla a betón do nížinných. U nás prirodzený vývoj v oblasti stavebníctva narušila nedávna minulosť, keď sa v každej oblasti uprednostňovala panelová veľkovýroba. Oceľobetón prevalcoval tradičné materiály – výstavbu drevených domov (napr. zrubových, hrazdených, stĺpikových, sendvičových typov) v hornatých oblastiach a výstavbu murovaných domov v nížinách.

Výber materiálu ide ruka v ruke aj s estetikou. Na vzhľad budúcej stavby môže mať okrem stavebníka konkrétne požiadavky aj stavebný úrad. Ak stavebný úrad neurčí materiál, vzhľad a konštrukciu budúcej stavby, výber zostáva na stavebníkovi. Každý stavebník by mal zvážiť, či novou stavbou nenaruší typický, príp. tradičný vzhľad prostredia. Je vhodné obrátiť sa na architekta, ktorý si danú problematiku naštuduje a na základe skúseností a finančných nárokov navrhne architektúru domu a odporučí materiály na jeho stavbu. Dom sa stáva jedinečným práve vhodným osadením v prostredí a vhodnou kombináciou použitých materiálov.


Montovaný dom (1. časť)

38188

Výber materiálu závisí aj od klimatických podmienok v lokalite so stavebným pozemkom. Drevo je dobrý stavebný materiál s dobrými izolačnými vlastnosťami, ale na rozdiel od pálenej tehly nemá takmer nijakú schopnosť akumulovať teplo. Tento fakt hovorí proti použitiu dreva ako stavebného materiálu v podhorských kopcovitých krajinách. V minulosti zabezpečovala dobrú klímu v drevenom horskom dome keramická alebo kamenná pec. Ak sa ako stavebník rozhodnete pre drevený dom, mali by ste sa s odborníkom poradiť o vhodnom spôsobe jeho vykurovania.

Rozdiely pri výstavbe murovaného a montovaného domu

Klasický postup výstavby domu závisí od tzv. mokrých procesov. Mokré procesy, napr. betónovanie základov a stropov, liatie poterov a omietanie, si vyžadujú predpísaný čas schnutia. Preto dokončovacie práce nezriedka trvajú aj dvakrát dlhšie ako hrubá stavba. Mokré procesy zdržujú ostatné stavebné práce na stavbe, a preto stavba rodinného domu trvá pomerne dlho. Hrubú stavbu treba navyše nechať prezimovať pre sadanie stavby, ktoré je po zime najvýraznejšie. Zvýšená vlhkosť v miestnostiach po ukončení stavebných prác sťažuje dýchanie a prirodzené odparovanie vody z ľudského tela. A napokon, do čerstvo vymurovaných stien treba sekať drážky a otvory na elektroinštalácie, kúrenie a zdravotnú techniku.


Montovaný dom (1. časť)

38189

Pri montovaných domoch akýkoľvek mokrý proces odpadá, vďaka čomu rastie produktivita práce na stavbe a šetrí sa čas. Kvalitné dielenské vyhotovenie detailov stykov konštrukcií, ktoré sú pri klasických domoch niekedy problematické, zabraňuje tvorbe tepelných mostov a nasledujúcich tepelných únikov cez konštrukciu. Tepelný odpor stien montovaných domov má nadštandardné hodnoty. Obvodové steny montovaných domov majú v niektorých prípadoch v porovnaní s klasickými tehlovými stenami len polovičnú hrúbku. Montované domy sú ľahké stavby, preto výrazne nesadajú a nie je nutné nechať ich prezimovať. Ak náhodou stavba predsa len sadne, jej sadnutie je celistvé.

Časová a finančná nenáročnosť montovaného domu sa deklaruje na základe presných kalkulácií stavebných prác. Úspora energií sa dosahuje na stavenisku, ale aj počas prevádzky domu.

Pokračovanie zajtra.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: mondom montovaný dom stavba
Zdieľať článok

Diskusia