Montovaný dom (2. časť)

Montovaný dom (2. časť)

14. 12. 2005
Zdieľať

Pri rozhodovaní o tom, ktorý typ domu je pre nás najvhodnejší, zohľadňujeme najmä ekonomické hľadisko a lokalitu. Budúcich užívateľov tiež často zaujíma pevnosť stien a ich odolnosť proti úmyselnému poškodeniu a prírodným živlom.

Rozdelenie montovaných domov

Pre lepšiu orientáciu v konštrukčných systémoch, materiáloch a konštrukciách obvodových stien, uvádzame tabuľku s rozdelením montovaných domov.Konštrukcia stavby


Konštrukcie obvodových stien


Murovaná


sendvičové (vrstvené) panely


Betónová


sendvičové (vrstvené) panely


Drevená


stĺpikové, hrazdené, zrubové a drevené panely


Oceľová


stĺpikové, hrazdené, panelové


Typy konštrukčných systémov

Viacvrstvová masívna konštrukcia je sendvičová stena z materiálu s vysokou objemovou hmotnosťou, ktorá je výhodná vzhľadom na svoje tepelnoizolačné vlastnosti, pevnosť a výborné akumulačné schopnosti, ktoré vytvárajú tepelnú pohodu v miestnosti tým, že absorbujú teplo a potom ho postupne uvoľňujú. Celé steny sa montujú na stavbe. Majú dobré vlastnosti, ale sú málo variabilné. Môžu byť murované s izolačnou vrstvou, oceľobetónové s izolačnou vrstvou alebo drevené s izolačnou vrstvou. Konštrukcie sa spájajú monoliticky, takže životnosť týchto stavieb je vlastne neobmedzená.


Montovaný dom (2. časť)

38185

Murované systémy s izolačnou vrstvou

Murované systémy s izolačnou vrstvou sú viacvrstvové masívne konštrukcie. Skladajú sa z nosnej a izolačnej vrstvy. Nosnú časť tvorí murivo s vyššou objemovou hmotnosťou, ktoré má dostatočné akumulačné schopnosti. Izolačnú vrstvu na vonkajšej strane treba chrániť ochrannou vrstvou (primurovkou, omietkou alebo obkladom). Viacvrstvové konštrukcie dosahujú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Navyše ich možno prevetrávať cez vzduchovú medzeru, čím sa odvádza kondenzačná voda a zabraňuje sa vlhnutiu konštrukcie a jej nasledujúcemu ochladzovaniu.

Oceľobetónové systémy s izolačnou vrstvou

Oceľobetónové dielce sa vyrábajú technológiou liatych betónových zmesí. Tento materiál sa z vonkajšej strany obalí izolačnou vrstvou. Nevýhodou je tvrdosť konštrukcie, ktorá sa prejavuje aj pri bežnom užívaní v interiéri (panelové domy).

Drevostavby s izolačnou vrstvou


Montovaný dom (2. časť)

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

38180

Drevo je jedným z najekologickejších stavebných materiálov. Je pekné, trvácne, ľahko opracovateľné, má výborné statické a tepelnoizolačné vlastnosti. Nevýhodou je však malá akumulačná schopnosť obvodových stien drevených stavieb, a preto sa odporúča vnútri dispozície použiť viac tepelnoakumulačných materiálov (masívna murovaná priečka, betónový základ podlahy).

Zrubová konštrukcia

Konštrukcia sa skladá zo zrubového profilu, paropriepustnej fólie, hranolov s izoláciou a roštu so vzduchovou medzerou, na ktorý sa v interiéri upevní vnútorný obklad alebo sadrokartón. Na výrobu zrubovej konštrukcie sa používa smreková guľatina so stredovým priemerom 230 až 340 mm. Guľatina je ručne opracovaná, čo dodáva stavbe naturálny vzhľad. Stavebný postup sa zakladá na suchom procese, čo umožňuje stavať po celý rok.


Montovaný dom (2. časť)

38184

Ľahká rámová konštrukcia s výplňou

Rámová konštrukcia predstavuje systém stĺpikov alebo rámov, ktoré vytvárajú nosný skelet domu. Pomedzi stĺpiky alebo rámy sa upevňujú sendvičové výplne s malou hmotnosťou. Tento systém umožňuje veľkú variabilnosť priestoru. Priečky možno ľahko demontovať. Daňou za tieto vlastnosti dielcov je, že im zväčša chýbajú akumulačné schopnosti.

Drevená stĺpiková konštrukcia ekonomicky najviac zhodnocuje drevenú guľatinu. Nosný systém tvorí modulový skelet 3,6 × 3,6 m so stĺpikmi 14 × 14 cm. Výplň tvorí výmurovka so zateplením alebo sendvičový panel.

Oceľovú stĺpikovú konštrukciu tvoria oceľové valcované profily v tvare U z pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,2 mm. Tepelná izolácia s hrúbkou 12 cm sa vkladá medzi konštrukciu oceľových profilov. Vnútorné opláštenie je z dreva alebo zo sadrokartónu, vonkajšie z drevotrieskovej dosky OSB 2 a kontaktného zatepľovacieho systému.

Ľahká vrstvená konštrukcia


Montovaný dom (2. časť)

38179

Pod týmto názvom sa zväčša skrývajú samonosné veľkoplošné stenové systémy alebo samonosné panelové dielce, ktoré umožňujú ľahkú manipuláciu a montáž, dielenské spracovanie a variabilitu podľa požiadaviek stavebníka. Panely môžu byť vrstvené (z dreva) alebo v oceľových rámoch s izoláciou.

Stenová drevená konštrukcia

Nosnú časť tohto druhu obvodovej steny tvorí drevená konštrukcia na báze vrstvených panelov vyrobených z niekoľkých vrstiev lepených dosiek (zvyčajne piatich). Z vnútornej strany sa stena obkladá drevom alebo sadrokartónom. Z vonkajšej strany sa upevňuje tepelnoizolačná vrstva z drevovláknitých dosiek alebo korku. Podobným spôsobom sa zhotovujú stropné dielce. Tento systém je zatiaľ najprogresívnejší, vyvinuli ho pre nízkoenergetické domy. Jeho tepelný odpor je porovnateľný so 60 cm murovanej steny.

Systém je ideálny z hľadiska stavebnej fyziky, lebo neumožňuje vznik tepelných mostov. Konštrukcia je difúzne priepustná (ľudovo povedané dýcha) a možno vynechať vrstvu parozábrany. Tento systém umožňuje aj trojpodlažnú zástavbu radových rodinných domov.

Panelový drevený systém sa skladá z dreveného obkladu, drevoštiepkových dosiek, drevených stĺpikov s izolačnou výplňou, dreveného roštu s izoláciou, parozábrany, roštu, vzduchovej medzery, dreveného obkladu alebo sadrokartónu. Panely s oceľovou nosnou konštrukciou a s izolačnou výplňou tvoria samonosné galvanizované rámy s polystyrénovou výplňou. Steny s výškou jedného podlažia dosahujú hrúbku len 15 cm a šírku okolo jedného metra. Rozsah modulu sa prispôsobuje priamo v projekcii, takže nie je pevne stanovený. Panely sú nosné, tepelno- a zvukovoizolačné, rovnako aj odolné proti požiaru. Dodávateľ uvádza 15 až 30 % úsporu nákladov a 30 % prevádzkovú úsporu. Výhodou tohto systému je možnosť ľubovolného architektonického stvárnenia, ako aj povrchovej úpravy fasády. Obklady možno upevňovať bez roštov – priamo samoreznými skrutkami. Obvodové steny z týchto systémov majú tiež malú akumulačnú schopnosť.

Každý systém má svoje výhody aj nevýhody a je len na stavebníkovi, ktorý z nich si zvolí a ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: konštrukcia mondom montovaný dom stavba
Zdieľať článok

Diskusia