nábyrok

Detská pracovňa
Bývanie

Detská pracovňa

Doma najviac duševne pracujú školopovinné deti a študenti. O tom niet pochýb. Preto má ich detská izba poskytovať dostatok miesta nielen na odpočinok a hry, ale aj na duševnú prácu, teda štúdium, písanie či kreslenie.