nadialku

Riešenie „na diaľku“
Navrhovanie interiéru

Riešenie „na diaľku“

Tentoraz musel náš dvorný architekt Roman Chrascina vyriešiť pomerne tvrdý oriešok. Tvrdý najmä preto, že mal k dispozícii len minimum informácií a nemal možnosť spoznať priestor na vlastnej koži. Projekt prepracúval v časovej tiesni – zámerne, termíny klientskych zmien sú často šibeničné a pre klienta je dôležité nájsť si architekta nielen kvalitného, ale aj disponujúceho dostatkom času. Roman Chrascina sa napriek všetkému na túto úlohu podujal a my vám predkladáme jej výsledok.