náter na drevo

Zvýraznime krásu dreva
Farby, materiály

Zvýraznime krásu dreva

Odborne nanesený náter chráni drevo pred vlhkosťou, znečistením, napadnutím hubami, hnilobou, biologickými škodcami a opotrebovaním vplyvom poveternosti.