novyzivot

Nový život staršiemu domu
Návšteva

Nový život staršiemu domu

Prvým dôležitým krokom na ceste k bývaniu vo vlastnom dome je nájsť optimálny pozemok. V novobudovaných lokalitách na rozparcelovaných poliach začne všetkým obyvateľom veľmi rýchlo chýbať vyrastená zeleň či fungujúca infraštruktúra. Trochu namáhavejším, ale nádejnejším prístupom môže byť hľadanie v tradične zastavaných územiach. Ak máme smelé plány, nezostáva nám nič iné, len pôvodný objekt zbúrať či dôkladne prestavať.