opravy balkónov a lodžií

Opravy balkónov a lodžií
Okná

Opravy balkónov a lodžií

Opravy balkónov nie sú jednoduchou záležitosťou. Skúseností s realizáciami opráv pribudlo, ale nie vždy ich vieme správne zúročiť. Existuje veľa prípadov, keď bola vykonaná oprava balkóna, ale predtým nebola realizovaná jeho sanácia. Následky na seba nedali dlho čakať a finančné prostriedky vynaložené na opravu sa ukázali už po jednej zime ako premrhaná investícia. Oprava nesmie prebiehať živelne, musí jej predchádzať zodpovedné posúdenie a komplexný návrh skúseného odborníka, ktorý bude rešpektovať požiadavky užívateľa a zároveň spĺňať všetky tepelnotechnické požiadavky na konštrukciu.