osv

Svetlo v priestore bývania
Navrhovanie interiéru

Svetlo v priestore bývania

Svetlo je elementárnou biologickou potrebou na život a rozvoj. Zrakom analyzujeme svetelné podnety, čo nám umožňuje orientovať sa v prostredí. V procese zrakového vnímania sú dôležité nielen schopnosti ľudského oka, ale najmä vlastnosti svetla (osvetľovacej sústavy – svetelných zdrojov), charakteristika ovzdušia, povrchov osvetľovaných objektov, čas, pohyb a pod.