Svetlo v priestore bývania

Svetlo v priestore bývania

28. 12. 2005
Zdieľať

Svetlo je elementárnou biologickou potrebou na život a rozvoj. Zrakom analyzujeme svetelné podnety, čo nám umožňuje orientovať sa v prostredí. V procese zrakového vnímania sú dôležité nielen schopnosti ľudského oka, ale najmä vlastnosti svetla (osvetľovacej sústavy – svetelných zdrojov), charakteristika ovzdušia, povrchov osvetľovaných objektov, čas, pohyb a pod.

Priestory v byte a v rodinnom dome ovplyvňuje množstvo faktorov, ako sú napr. tvar, konštrukcia, funkcia priestorov a použité materiály v nich, osvetlenie, farebnosť, nábytok a ostatné zariaďovacie predmety. Svetlo je jedným z najdôležitejších činiteľov, ktorý nám umožňuje vnímať nielen priestory, ale aj tvary objektov, farby a spolupodieľa sa na vytváraní svetelnej atmosféry, ktorá ovplyvňuje našu náladu a výrazne pôsobí na našu psychiku.

Svetlo v obytnom prostredí

Svetlo v obytnom prostredí spĺňa tri úlohy. Vo všeobecnej rovine nám osvetľovanie umožňuje dokonalú orientáciu. Druhou úlohou svetla je funkčné osvetľovanie jednotlivých činností, ktoré v byte a v jeho priestoroch vykonávame. A napokon osvetlenie opticky osvecuje priestory a akcentovaním dekoruje vybrané prvky. Pri riešení osvetlenia v priestoroch bývania musíme rozlišovať jednotlivé priestory a funkčné celky, ktoré si práve z funkčného a výtvarného hľadiska vyžadujú rozdielne osvetlenie. Pri osvetľovaní sú dôležité aj vlastnosti povrchov jednotlivých zariaďovacích predmetov, ktoré priestor ohraničujú. Farba, rôzna štruktúra a povrchová úprava materiálov sa prejavia v rozdielnom odraze svetla. Napríklad svetlé povrchy, leštené a hladké materiály odrazia väčšie množstvo svetla ako tmavé povrchy a porézne materiály. Odraz a pohlcovanie svetla a tým aj vnímanie celého interiéru výrazne ovplyvňujú farebnosť. Napríklad tmavšie farebné tóny pohlcujú omnoho viac svetla ako svetlejšie tóny.

Hlavné a doplnkové svetlo

V obytných priestoroch treba kombinovať rôzne druhy svetla, čo umožní dokonalé osvietenie podľa funkcie a konkrétnych požiadaviek. Ako hlavné svetlo sa prevažne používa teplé a rozptýlené svetlo. Hlavné alebo celkové osvetlenie musí dodať svetlo rovnomerne do celej miestnosti. Zdrojom najlepšieho celkového osvetlenia sú závesné lampy zavesené na strope. Ak však nasmerujeme svetlo z týchto lámp dohora, strop vytvorí reflektor, z ktorého sa svetlo odrazí do celej miestnosti. Vhodnými svetelnými zdrojmi sú aj svietidlá umiestnené na strope, takzvané stropnice. Svietidlo namontované na strope dodá celej miestnosti rovnomerné svetlo. Pokiaľ prúd alebo odraz tohto svetla mieri hore, strop reaguje ako reflektor. Ak svetlo namierime dolu, musíme ho zatieniť, aby sme eliminovali oslnenie. Ak pridáme svetelný stmievač, stropné svetlo sa stane zdrojom mäkkého doplňujúceho svetla v pozadí a zároveň plnohodnotným centrálnym osvetlením celej miestnosti. Svietidlá so svetlom smerujúcim dolu spôsobujú ostrejší rozdiel medzi svetlom a tieňom ako bežné zavesené lampy, ale niekoľko takýchto svetidiel dohromady vytvorí výborné svetelné podmienky v halách a na chodbách. Ak umiestnime tieto svietidlá v blízkosti steny, vytvoria hrou svetla zaujímavú kresbu a stena odrazí časť svetla aj do zvyšku miestnosti.

Ako doplnkové svetlá sa používajú zdroje svetla inej farby a s iným smerovaním, ktoré vyplývajú aj z ich funkcie. To však neznamená, že s ohľadom na originálnosť konkrétneho riešenia obytných priestorov nemôžeme použiť inú svetelnú koncepciu, napr. svetlo inej farby, resp. iného charakteru. Takýto druh osvetlenia pomáha vytvoriť intímnu atmosféru. Využívajú sa najmä stojacie lampy, stolné svietidlá, svietidlá na osvetlenie obrazov, svetidlá na stene. Všetky pomáhajú vytvárať atmosféru v miestnosti a vytvárajú teplé, mäkké tiene so zaujímavou kresbou.

Stolné lampy sú väčšinou zdrojom príjemného náladového osvetlenia miestnosti. Lampy so širokým tienidlom na žiarovku 60 W a viac sa príležitostne používajú ako lampy na čítanie alebo osvetlenie pracovného stola. Väčšina stolných lámp sa kombinuje s rozličnými typmi tienidiel.

Stojacie lampy môžu slúžiť ako účelové lampy na čítanie alebo na celkové osvetlenie.

Nástenné lampy možno využiť viacerými spôsobmi. Ak sú umiestnené vedľa zrkadla, výborne odrážajú svetlo na tvár, pri kresle zmiernia ostré svetlo lampy na čítanie a pomôžu nám napríklad aj bezpečne zdolať schodište. Lampy na stenu s pohyblivým tienidlom sa zvyčajne používajú na čítanie a umiestňujú sa nad sedačku alebo posteľ. Taktiež môžu dobre poslúžiť ako mäkké priame svetlo, ktoré zvýrazní obraz alebo vystavenú zbierku. Ak ich používame nad dvojitou posteľou, mali by mať tienidlá z priesvitného materiálu. Umiestňujú sa blízko k stredu postele, aby sa zamedzilo priame oslňovanie očí.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Lampy na pracovný stôl by mali byť výškovo nastaviteľné s možnosťou natočenia podľa potreby. Taktiež je vhodné, ak môžeme tienidlom ovplyvniť smer toku svetla, aby neoslňovalo užívateľa. Ako svetelný zdroj môže slúžiť bežná žiarovka, halogénová žiarovka alebo žiarivka.

Osvietenie obrazu umožňuje zviditeľniť umelecké dielo a dodať mu osobitý náboj. Obrazy zvýrazňujeme namierením reflektora alebo umiestnením žiarivky nad obraz. V niektorých prípadoch môžeme voľbou svietidiel, intenzitou svetla, ale aj voľbou svetelnotechnických zariadení, ich dosahu a použiteľnosti ovplyvniť bezpečnosť prevádzky, pohyb a orientáciu v priestore.


Vybrané plochy a prvky interiéru
akcentujeme – či už z hľadiska funkčnosti, alebo kompozičného zámeru – smerovanými svietidlami s možnosťou regulácie intenzity svetla. Celkové riešenie osvetlenia musí vychádzať z koncepcie interiéru, jeho štýlu, materiálov, farebnosti, ako aj dizajnu jednotlivých zariaďovacích prvkov.

Optická korekcia priestoru

Nezanedbateľné sú možnosti optickej korekcie priestorov farbou svetla a jeho nasmerovaním. Takto môžeme veľmi účinne riešiť problémy prevýšených, úzkych, krátkych alebo aj nízkych priestorov, ktoré v našich podmienkach nie sú ojedinelé. Osadenie svetelných zdrojov do znížených podhľadov s nastaviteľným smerovaním, svetelných líšt, bodových svietidiel s lankovým systémom alebo osvetľovacích ríms je v bytovom interiéri častým riešením. Sú vhodné najmä do predsiení, vstupných hál, obývacích izieb a pod. Tieto priestory často nie sú osvetlené prirodzeným denným svetlom, preto treba celkový koncept osvetlenia stavať na umelom osvetlení.

Osvetlenie a farby

Aj farby použité v obytných priestoroch závisia od svetelného zdroja, materiálu plochy, na ktorú svetlo dopadá a od ktorej sa odráža, od intenzity a farby svetla. Použitú farbu výrazne ovplyvňuje aj typ osvetlenia. Aj keď najdokonalejšie vnímame farbu pri prirodzenom dennom osvetlení, je veľmi dôležité zhodnotiť, do akých svetelných podmienok ju vyberáme.

Pri zariaďovaní vstupných priestorov v rodinnom dome alebo byte je dôležitý prvý dojem, ktorým zapôsobia na návštevníka. Osvetlením týchto priestorov umožňujeme bezpečný pohyb. Pomocou rôzneho smerovania svetla, jeho intenzity a farby môžeme priestor výtvarne doriešiť. Osvetlenie a farba vyčaria nový priestor. V predsieni je potrebná kombinácia rôznych druhov svetla, osvetlenie podľa funkcie a konkrétnych požiadaviek.

Osvetlenie exteriéru

Veľmi dôležité je aj osvetlenie exteriéru rodinného domu. Osvetlenie vstupu, balkónov, terás, ale aj záhradných celkov býva ešte stále nedostatočne riešené napriek tomu, že ponuka exteriérových svietidiel sa výrazne rozšírila. Úsporné halogénové svietidlá s rozmanitým dizajnom, nástenné, nízke záhradné, stožiarové alebo aj smerované reflektorové modely umožňujú riešiť koncept vonkajších priestorov funkčne, ale aj esteticky.

Kategória: Navrhovanie interiéru
Tagy: osv osvetlenie svetlo
Zdieľať článok

Diskusia