plechová strešná krytina

V bezpečí pod strechou s elegantnou krytinou Ruukki Hyygge
Aktuality

V bezpečí pod strechou s elegantnou krytinou Ruukki Hyygge

Elegantná maloformátová krytina Ruukki Hyygge zodpovedá moderným trendom súčasnej architektúry, ktorá kladie dôraz na jednoduchosť a čistotu hmoty aj detailu. Dokonalosť tvarov a esteticky čistý dojem strechy dokresľuje aj originálne príslušenstvo.

Najnovšie trendy v plechových krytinách pre rok 2019
Strecha, podkrovie

Najnovšie trendy v plechových krytinách pre rok 2019

V súčasnosti sa pojem moderného trendu, bezpochyby spája s plechovou krytinou. Zväčša je to preto že spĺňa všetky požiadavky súčasného, moderného spotrebiteľa ľahkosť, nízke náklady, nízke sklony, rýchlu montáž a vysokú variabilitu farebnej škály, ktorá prispieva k čo najlepšiemu doplneniu fasády. Nepochybným trendom v dnešnej dobe sú nízke sklony striech na moderných novostavbách ladené do šedých odtieňov, ktorých realizácia je rýchla a výsledný efekt ja úžasný.

Nebojte sa plechovej strešnej krytiny
Nezaradené

Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

Jedným z najpodstatnejších hľadísk pri výbere krytiny je vstupný materiál, z ktorého sa jednotlivé strešné tvarovky a škridly vyrábajú. Práve ten predurčuje celkový vzhľad strechy a v neposlednom rade aj celej stavby a určuje, respektíve vylučuje použitie tej-ktorej krytiny na novostavbu alebo rekonštrukciu.