Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

08. 06. 2011
Zdieľať

Jedným z najpodstatnejších hľadísk pri výbere krytiny je vstupný materiál, z ktorého sa jednotlivé strešné tvarovky a škridly vyrábajú. Práve ten predurčuje celkový vzhľad strechy a v neposlednom rade aj celej stavby a určuje, respektíve vylučuje použitie tej-ktorej krytiny na novostavbu alebo rekonštrukciu.

V súčasnosti sa opäť stávajú populárnymi plechové strešné krytiny, pretože v sebe spájajú ľahkosť, nízke náklady, rýchlu montáž a vysokú variabilitu farebnej škály, ktorá prispieva k čo najlepšiemu doladeniu s fasádou, ale aj samotnou predstavou investora o vzhľade a type stavby. V skutočnosti však nejde o žiadnu novinku. Plech ako materiálový prvok je na každej existujúcej streche, a to v podobe lemovania okolo komínov, úžľabia, krajového lemovania, lemovania prestupov atď.

Len myšlienka, že tento materiál sa dá využiť aj ako samotná strešná krytina, je v podstate nová. Materiál plechovej krytiny tvorí ochranná fólia z PVC, vrchný lak, 2-násobná vrstva základného náteru, pasivácia, zinkový povlak, oceľový plech a antikondenzačná vrstva. Dlhoročnú funkčnosť, ktorá sa počíta na viac než polstoročie, zaručuje okrem profesionálnej montáže a kvalitného vstupného materiálu aj aplikácia spojovacieho, odvetrávacieho, odkvapového a doplnkového sortimentu odporúčaného výrobcami. Odporúčaný minimálny sklon strechy pre plechovú profilovanú strešnú krytinu je 8º.

Prečo práve plechovú

Plechová strešná krytina sa bežne využíva aj v oblastiach s nepriaznivými klimatickými podmienkami. Prvýkrát tento typ strešnej krytiny použili v severských krajinách, pričom dodnes plní svoju funkciu.


Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

108418

Medzi najväčšie výhody plechovej strešnej krytiny patrí jej nízka hmotnosť a možnosť veľmi rýchlej aplikácie na strechu. Práve nízka hmotnosť (približne jedna desatina z hmotnosti tzv. ťažkých krytín) predurčuje plechové strešné krytiny na rekonštrukcie starších objektov, kde pre pokročilý vek stavby, a teda aj samotného krovu investor nemôže použiť ťažké krytiny.


Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

108412

S nízkou hmotnosťou plechových krytín súvisí aj ďalšia výhoda, a to úspora dreva pri výrobe krovu, ktorý nemusí niesť ťažké krytiny. Plechové strešné krytiny sa vyznačujú nulovou nasiakavosťou a ich prednosť spočíva aj v tom, že sú veľkoformátové, čo v porovnaní s realizáciou neplechových krytín ušetrí takmer 75 % času pri ich montáži. Najväčšou nevýhodou plechových strešných krytín nie je žiadna z jej vlastností, ale samotné predsudky a nedôvera investorov i staviteľov. Najčastejšie sa obávajú zvýšenej hlučnosti za daždivého počasia.

Je tu však jeden podstatný fakt, ktorý, nech už je pravda o zvýšenej hlučnosti akákoľvek, rieši tento problém. Každé obývané podkrovie musí byť v našich končinách zateplené a tepelná izolácia má okrem termických aj zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré neprepustia prípadný zvýšený hluk. Dokonca aj keď je podkrovie nezateplené, otázka zvýšenej hlučnosti sa stáva bezpredmetnou, lebo môžeme takmer so stopercentnou istotou konštatovať, že nezateplené podkrovie je neobývané. Takisto samotné profilovanie plechovej krytiny eliminuje prípadnú hlučnosť spôsobenú rezonanciou na minimum.

 


Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

108413

Správna montáž je alfou a omegou funkčnej strechy

Pred montážou plechovej strešnej krytiny je potrebná kontrola krovu, pri ktorej treba prihliadať na rovnobežnosť odkvapových strán, pravouhlosť krovu a dĺžku spádov. V prípade zatepleného strešného plášťa je nutné na hotovú konštrukciu krovu priamo na krokvy, na ktorých môžu byť pripevnené odkvapové háky, aplikovať rovnobežne s odkvapom podstrešnú paropriepustnú kontaktnú alebo nekontaktnú fóliu. Na fóliu sa do krokiev upevňujú kontralaty. Výška kontralát spolu s výškou laty určuje výšku vzduchovej medzery medzi krytinou a fóliou.


Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

108416

Po upevnení kontralát a lát sa pripevní štítová doska na čelné hrany lát s presahom rovnajúcim sa výške profilu krytiny. Pred montážou krytiny treba ešte pripevniť záveternú lištu s prekrytím minimálne 5 cm, ako aj všetky klampiarske výrobky. S montážou krytiny sa začína zvyčajne pri odkvape sprava (smer montáže je potrebné zvoliť s ohľadom na komplikovanosť strechy, ako aj na smer prevládajúceho vetra v danej oblasti). Prvý kus ukladáme vždy od odkvapu tak, aby jeho spodná hrana bola rovnobežne s odkvapom. Ďalší pás treba priložiť k predchádzajúcemu pásu tak, aby sa na pozdĺžnom spoji vytvoril tzv. zámok a spodná hrana tvorila rovnú líniu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

108414

Ak sú na streche vikier, úžľabie, komín, strešné okno alebo strešný výlez, pripevníme posledný pás krytiny, ktorý sa nemusí upravovať, a odmeriame vzdialenosti k otvorom, respektíve rezom, ktoré bude potrebné urobiť. Tieto vzdialenosti a rozmery otvorov, respektíve rezov, naznačíme na pásy strešnej krytiny.

Potom ich na zemi upravíme odporúčanými reznými nástrojmi do požadovaného tvaru. Následne aj tieto pásy ukotvíme na strešnú konštrukciu a pokračujeme v montáži. Po pripevnení krytiny sa namontujú hrebenáče, snehové zachytávače a horné záveterné lišty.

 

Zásady pri skladovaní a preprave krytiny

Aby vám strešná plechová krytina kvalitne slúžila dlhý čas, treba už pri jej skladovaní, preprave a montáži dodržiavať niekoľko pravidiel. Plechovú strešnú krytinu sa odporúča skladovať v uzavretých, suchých a dobre vetraných priestoroch, kde nie sú veľké teplotné výkyvy. V zimnom období treba vzhľadom na veľké rozdiely teplôt a prípadný vznik bielej hrdze po odparení vody venovať osobitnú pozornosť preprave a skladovaniu vo vyhrievaných skladoch.


Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

108415

Krátkodobo možno plechovú krytinu skladovať aj na voľnom priestranstve, pričom palety, na ktorých sa krytina prepravuje, musia byť prikryté stálofarebnou plachtou prepúšťajúcou vzduch. V oboch prípadoch je vhodné palety položiť na spádové podložky v dostatočnej vzdialenosti od zeme, aby bola zabezpečená dobrá cirkulácia vzduchu.

Ak sa krytina skladuje dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné jednotlivé pásy plechovej krytiny preložiť lištami, ktoré umožnia voľnú cirkuláciu vzduchu. V dôsledku nesprávneho skladovania totiž vzniká tzv. biela hrdza, respektíve vyduté povrchové mapy, pod ktorými sa po odstránení vrchnej vrstvy objaví biely prášok. Biela hrdza sa vyskytuje len vtedy, ak sa plech skladuje vo vlhkom, respektíve mokrom prostredí bez prístupu vzduchu.


Nebojte sa plechovej strešnej krytiny

108417

Aj keď je plechová strešná krytina s lakoplastovou povrchovou úpravou všeobecne známa ako krytina s dlhodobou odolnosťou proti poveternostným vplyvom, práve jednotlivé profily naskladané na seba, vystavené nechránenému okolitému prostrediu a zatečené, respektíve prikryté neprievzdušnou fóliou podstatne znižujú jej životnosť.

Správne skladovaný lakoplastovaný plech, odborne osadený na streche, si pod povrchovou úpravou vytvára zinkovú patinu, ktorá zabraňuje tvorbe bielej hrdze. Preto sa na už realizovaných strechách biela hrdza nevyskytuje.

Ak sa jednotlivé kusy prenášajú ručne, musí ich zodpovedajúci počet ľudí uchopiť po dĺžke za okraj – pri dlhých kusoch (okolo 6 bm) sú potrební traja ľudia z každej strany –, aby sa nepoškodili okraje krytiny a nedeformovali prelisy. Neodporúča sa ťahať kusy jeden cez druhý, lebo sa môžu poškrabať, prípadne sa poškodí ich lakoplastová povrchová úprava.

 

Na čo si dať pozor pri montáži

Z dôvodu zabezpečenia čo najväčšej životnosti plechovej krytiny je nutné všetky prípadné poškodenia, ktoré môžu vzniknúť pri montáži, alebo miesta dodatočných rezov ihneď ošetriť korekčným lakom alebo sprejom. Takisto sa odporúča pri montáži a údržbe strechy našľapovať na krytinu obuvou s mäkkou podrážkou, a to v mieste podloženom latami. Nevyhnutné je, aby si montážnici pravidelne kontrolovali podrážky, či v nich neostali kovové piliny, ktoré sa musia z povrchu plechu priebežne odstraňovať.

Jednou zo zásad, ktoré zabezpečujú bezporuchovosť strešného plášťa, je vytvorenie vzduchovej medzery pod krytinou použitím prvkov doplnkového sortimentu. V prípade zateplenej nosnej konštrukcie je nevyhnutné aplikovať vhodnú paropriepustnú podstrešnú fóliu. Pri výkyvoch teplôt sa totiž pod strešnou krytinou ľahko kondenzujú vodné pary. Ak sa fólia nepoužije, začne sa zrážať voda, ktorá môže presiaknuť do zateplenia a potom do krovu, čo môže poškodiť strešný plášť i konštrukciu.

Plechová krytina má okrem iných vrstiev aj obojstrannú pozinkovanú vrstvu, ktorá poskytuje antikoróznu ochranu oceľovým materiálom. Pri vystavení pozinkovaných materiálov účinkom vody a vlhkosti bez prístupu a cirkulácie vzduchu v tesných priestoroch sa rýchlosť korózie zinku podstatne zvyšuje, takže sa zinok môže celkom stratiť, čo je živná pôda na tvorbu korózie ocele (tzv. červená hrdza).

Červenú hrdzu spôsobuje aj skorodovaný oceľový poprašok, ktorý vznikol pri brúsení a následnom rozvírení kovových pilín na krytinu. Tento poprašok treba odstrániť vlhkou handrou hneď pri jeho nánose. Červenú hrdzu môže spôsobiť aj skorodovaná oceľová častica, ktorá vznikla pri rezaní plechu flexovou pílou. Preto sa na rezanie, strihanie a iné úpravy krytiny môžu používať len ručné nožnice na plech, okružná píla s kotúčom na rezanie oceľového plechu alebo vibračný nôž. V nijakom prípade sa nesmie použiť flexa, teda rotačná brúska s brúsnym kotúčom. Ak sa oceľová čiastočka zapichne za tepla do laku, mechanicky poškodí lakovú vrstvu, ktorá začne korodovať červenou hrdzou. V tomto prípade sa nedá skorodovaná častica – príčina červenej hrdze – odstrániť.

Kategória: Nezaradené
Tagy: plechová strešná krytina strecha
Zdieľať článok

Diskusia