plynom

Menej paliva, viac tepla
Energia

Menej paliva, viac tepla

Čierne a hnedé uhlie, palivové drevo a zemný plyn sú u nás tradičné palivá, ktoré sa využívajú na výrobu tepla. Ponuku rozširuje aj propán a elektrina. V priemysle používaný ťažký vykurovací olej, známy ako mazut, je v podstate na ústupe. Ceny všetkých energetických komodít však stále rastú, čo núti spotrebiteľov neprestajne hľadať výhodné a úsporné riešenia.