podk

Podkrovie nie je len krov (2. časť)
Strecha, podkrovie

Podkrovie nie je len krov (2. časť)

V tejto časti nášho článku o jednotlivých častiach podkrovia si povieme niečo o medzibytových a vnútrobytových stenách a priečkach. Na rad prídu aj materiály, ktoré sa najčastejšie používajú pri ich budovaní.

Podkrovie nie je len krov (1. časť)
Strecha, podkrovie

Podkrovie nie je len krov (1. časť)

Vo vnútornom prostredí podkrovia vizuálne a pocitovo vnímame nielen zošikmené časti, ale aj zvislé konštrukcie, a to obvodové nosné steny (nadmurovky), vnútorné deliace steny, resp. ich polohu a výšku, a ich povrchové úpravy. Dôležitá je aj finálna úprava podláh, ktorá tiež prispieva k pohode bývania. Druhovosť povrchových úprav v podkroví sa nelíši od povrchových úprav v inom podlaží.