Podkrovie nie je len krov (2. časť)

13. 10. 2005
Zdieľať

V tejto časti nášho článku o jednotlivých častiach podkrovia si povieme niečo o medzibytových a vnútrobytových stenách a priečkach. Na rad prídu aj materiály, ktoré sa najčastejšie používajú pri ich budovaní.

{BRC}

Medzibytové a vnútorné steny

Medzibytové steny oddeľujú byty od schodiska, výťahu, strojovne výťahu alebo susedného bytu. Ich zvukovoizovačné vlastnosti musia spĺňať požadovanú hodnotu až 52 dB, čo sa dá dosiahnuť iba murovanými tehlovými alebo pórobetónovými stenami s omietkou, hrubými minimálne 250 až 300 mm, prípadne vrstvenými stenami so zvukovoizolačnými vlastnosťami. Na povrchovú úpravu týchto stien sa najčastejšie používajú omietky.

Vnútrobytové steny a priečky


Podkrovie nie je len krov (2. časť)

31954

Priečky sú nenosné konštrukčné prvky, ktoré neprispievajú k zvýšeniu stability konštrukcie. Poznáme veľa druhov priečok a ich výber závisí od rozličných činiteľov. Dôležitá je najmä hmotnosť materiálu, ktorá má rozhodujúci podiel na zvýšení zaťaženia podlažia. Pri budovách s betónovými stropmi to väčšinou nie je podstatné, no pri starších stavbách s pôvodnými drevenými stropmi treba na zvýšenie hmotnosti a zaťaženia pamätať.

Vnútorné deliace steny môžu byť murované z tehál, z pórobetónových tvaroviek alebo to môžu byť ľahké sadrokartónové priečky, ktoré musia spĺňať požadovanú hodnotu zvukovej izolácie 42 dB. Na povrchovú úpravu priečok alebo vnútrobytových stien sa používajú omietky, tapety, drevené alebo keramické obklady. V kuchyniach a hygienických zariadeniach sú vhodnejšie priečky murované než ľahké sadrokartónové. Ak sa predsa len rozhodnete pre sadrokartónové priečky, uprednostnite impregnované platne s hrúbkou 12,5 alebo 15 mm.


Podkrovie nie je len krov (2. časť)

31956

Na rozdiel od ľahkých montovaných priečok je realizácia priečok z tradičných murovacích materiálov – z tehál, zo sadrových tvaroviek alebo z pórobetónu – náročnejšia vzhľadom na zložitejšiu technológiu zhotovenia, väčšiu hmotnosť a zaťaženie dolného stropu, a aj z hľadiska demontovateľnosti – ľahké montované steny sa pri zmene dispozície premiestnia jednoduchšie. Do podkroví sú preto vhodnejšie vyľahčené verzie priečok. Ale pretože majú nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a najmä akumulačné schopnosti, nie sú vhodné na oddelenie vykurovanej miestnosti od nevykurovaného priestoru.

Materiál na vnútrobytové steny a priečky

Klasické technológie z keramických pálených tvaroviek sú aktuálne aj pri výstavbe podkrovia. Steny z nich majú síce väčšiu hmotnosť, čo nie je optimálne najmä pri strešných nadstavbách, ale vzhľadom na svoju masívnosť majú lepšie tepelnoakumulačné vlastnosti, čo ovplyvňuje tepelnú pohodu podkrovia a aj úsporu energií na vykurovanie.


Podkrovie nie je len krov (2. časť)

31958

Optimálny, ľahko použiteľný stavebný systém na budovanie stien a priečok podkrovia predstavujú sadrokartónové priečky. Tvorí ich ľahká kovová alebo drevená nosná konštrukcia, ktorá je obojstranne obložená sadrokartónovými platňami, zvyčajne hrubými 12,5 mm. Dutina v priečke je vždy aspoň čiastočne vyplnená minerálnou vlnou, vďaka ktorej majú sadrokartónové steny dobré zvukovoizolačné vlastnosti.

Pri výstavbe strešných nadstavieb a novostavieb sa často používa pórobetón. Ten od svojho vzniku úspešne súperí najmä s pálenými tehlami, od ktorých prevzal rozmery. Ide o ľahký materiál, takže manipulácia, tvarovanie a rezanie sú jednoduché. Pórobetón sa vyznačuje dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Pórobetónová priečka je citlivá na vodu, preto sa vo vlhkých miestnostiach osadzuje do plastového profilu v tvare U.


Podkrovie nie je len krov (2. časť)

31955

Zriedkavejšie sa u nás budujú podkrovia ako súčasť dreveného domu alebo ako drevená strešná nadstavba. Montované stavby na báze dreva majú oproti iným materiálom určitú výhodu – pri rovnakej zastavanej ploche možno získať viac vnútorného priestoru na bývanie, lebo pri obvodovej stene aj priečke si možno zvoliť ich optimálnu hrúbku aj skladbu, a preto bývajú tenšie ako v prípade iných technológií. Stavať možno buď zo stĺpikov s výplňou a obkladom, alebo z vrstvených nosných panelov, prípadne z celých stien s osadenými oknami, dverami a s povrchovými úpravami. Stačí ich len zmontovať, preto je to jedna z najrýchlejších stavebných technológií. Vrstvený panel tvorí okrem dreveného nosného roštu aj obojstranný plášť z drevotrieskových dosák, ktorý je zo strany interiéru opláštený parozábranou a sadrokartónom s ľubovoľnou povrchovou úpravou a zo strany exteriéru ho chránia drevotriesková doska s izoláciou proti vlhkosti a ľubovoľná zatepľovacia fasáda alebo drevený obklad. V medzipriestore je tepelná izolácia.


Podkrovie nie je len krov (2. časť)

31960

Zaujímavým a v súčasnosti trendovým deliacim prvkom interiéru je priečka zo sklených tvaroviek – sklobetónu. Tvarovky možno použiť na celú plochu priečky alebo len na jej časť, čím sa vyľahčí plná plocha steny a do priestoru oddeleného priečkou, ktorý nemá priame denné svetlo, ho tak trocha vnesie. Priestor bude obytnejší, príjemnejší a hygienickejší. Nezanedbateľná nie je ani ich hmotnosť – približne 80 kg na štvorcový meter. Spájajú sa buď suchými silikónovými tmelmi, alebo betónovou zálievkou s výstužou.

Je dôležité, aby sa pri zvýšenom zaťažení zabezpečila dostatočná únosnosť stropov v dodatočne budovaných podkroviach, čo musí posúdiť statik.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: interiér podk podkrovie podlaha priečka stavba domu stena strop
Zdieľať článok

Diskusia