podlahové prahy

Bývajte bezbariérovo s GU
Okná

Bývajte bezbariérovo s GU

Bezbariérové stavby a bezbariérová architektúra predstavujú komfort pre všetkých ľudí. Každý, kto plánuje stavbu objektu a začlení požiadavky na bezbariérovosť už do návrhu, nájde nákladovo efektívne riešenia. S tým Vám rada pomôže Gretsch-Unitas, ktorá Vás podporuje od plánovania až po implementáciu bezbariérových riešení.