Bývajte bezbariérovo s GU

Bývajte bezbariérovo s GU

24. 09. 2019 Zdieľať

Bezbariérové stavby a bezbariérová architektúra predstavujú komfort pre všetkých ľudí. Každý, kto plánuje stavbu objektu a začlení požiadavky na bezbariérovosť už do návrhu, nájde nákladovo efektívne riešenia. S tým Vám rada pomôže Gretsch-Unitas, ktorá Vás podporuje od plánovania až po implementáciu bezbariérových riešení.

S novými bezbariérovými podlahovými prahmi ponúka GU certifikovaný komfortný program pre vchodové dvere, zdvižne-posuvné dvere, ako aj balkónové dvere z dreva a plastu. Vďaka bezbariérovému napojeniu sa jednoducho dosiahne komfortné prepojenie interiéru s exteriérom. Bezbariérové vstupy nie sú nevyhnutnosťou len v obydliach pre zdravotne znevýhodnených, ale sú požiadavkou aj bežných užívateľov kvôli bezprekážkovým vstupom a jednoduchému ovládaniu ťažkých elementov. Konštrukcia už jestvujúceho prahu zostáva nezmenená a prostredníctvom montážnych dielov sa zo štandardného prevedenia stáva riešenie lícujúce s podlahou. Projektanti a spracovatelia tak môžu plánovať a stavať bezbariérovo, bez zmien pri výrobe a spracovaní. Výhodou je aj to, že všetky prechodové komponenty sa dajú jednoducho vybrať kvôli výmene alebo čisteniu.
 

podlahové prahy

podlahové prahy

Bezbariérové riešenie pre balkónové a vchodové dvere 

V oblasti vchodových a balkónových dverí sú systémové podlahové prahy vrátane príslušenstva vhodné pre všetky profilové systémy a pre všetky stavebné situácie v novostavbách a renováciách. Výška prechodu predstavuje 0 mm, čím ponúkajú
100 % bezbariérovosť, ale zároveň aj 100 % tesnosť. Patentované prídavné uzamykanie pri balkónových dverách umožňuje použiť štandardné otváravo-sklopné kovanie aj pri bezbariérovom riešení. Za svoje inovatívne bezbariérové riešenia získalo GU od Združenia pre bezbariérové bývanie v Nemecku cenu za inováciu pre rok 2019.
 

podlahové prahy

podlahové prahy

  

Bezbariérové prahy pre HS portály

V oblasti zdvižno-posuvných prvkov sa môžu použiť bezbariérové riešenia pri všetkých podlahových prahoch GU-thermostep 164 a GU-thermostep 204. Sú systémovo kompatibilné a majú rovnaký dizajn ako riešenia pre vchodové a balkónové dvere. Výška prechodu je pri zdvižno-posuvných dverách len 4 mm. 
 

podlahové prahy

podlahové prahy

 
Výhody
 
Bezbariérovosť je zaručená vďaka prídavným montážnym dielom
Od výroby až po montáž sa pre spracovateľa nič nemení
Možnosť dovybavenia v už existujúcich objektoch 
Nízke nároky na starostlivosť a údržbu vďaka demontovateľnému profilu
Podlahové prahy a stavebné napojenie ostávajú nezmenené
 
Viac informácií na www.g-u.com 
 
ZDROJ PR článok spoločnosti GU Slovensko, s.r.o.
Kategória: Okná
Tagy: Bezbariérové vstupy podlahové prahy
Zdieľať článok