potok

Sadové úpravy a vodné prvky v záhrade
Nezaradené

Sadové úpravy a vodné prvky v záhrade

Keď je terén v záhrade upravený, vymodelovaný a koncepcia záhrady jasná, môžeme pristúpiť k budovaniu jazierok, fontán, vodných kaskád a napokon k sadovníckym prácam. Dôležitým prvkom v záhrade sú trávnaté plochy, na skalnatých svahoch môžeme vytvoriť skalku. Pri dobrej starostlivosti sa zelené plochy, skupiny rastlín i skalky stanú pýchou majiteľov záhrady.

Potôčik v záhrade
Nezaradené

Potôčik v záhrade

V záhrade sa môžu vyskytnúť dve základné situácie. V prvom prípade cez pozemok preteká prirodzený potôčik. Oveľa častejšie je však pozemok bez prirodzeného vodného toku, ale terén záhrady umožňuje jeho urobenie a majiteľ záhrady ho túži mať.