povrchové materiály

Povrchové materiály
Materiály

Povrchové materiály

Pred samotnou realizáciou vonkajších plôch a pri výbere materiálov treba postupovať uvážlivo a citlivo. Treba si uvedomiť, že materiály na spevnených plochách, s ktorými sú spokojní naši susedia alebo známi, nemusia byť vhodné pre náš balkón, lodžiu, terasu. Odborník musí pri návrhu zvážiť množstvo faktorov: klimatické podmienky danej lokality, svetovú stranu, veľkosť plochy, potrebu dilatačných celkov a pod.