01. 06. 2007
Zdieľať

Pred samotnou realizáciou vonkajších plôch a pri výbere materiálov treba postupovať uvážlivo a citlivo. Treba si uvedomiť, že materiály na spevnených plochách, s ktorými sú spokojní naši susedia alebo známi, nemusia byť vhodné pre náš balkón, lodžiu, terasu. Odborník musí pri návrhu zvážiť množstvo faktorov: klimatické podmienky danej lokality, svetovú stranu, veľkosť plochy, potrebu dilatačných celkov a pod.

Na stavebnom trhu nájdeme skutočne široký sortiment produktov na nášľapné vrstvy týchto konštrukcií. Medzi pomocné materiály pri ich realizácii zaraďujeme penetračné nátery, špeciálne lepidlá a tmely, škárovacie malty a hmoty, drenážne rohože, odvodňovacie žľaby, podkladové terče, dilatačné a ukončovacie lišty a mnohé iné produkty, ktoré prispievajú k celkovej kvalite diela.

Naša spokojnosť však bude závisieť nielen od výberu vhodnej dlažby, ale aj od kombinácie lepiacich a hydroizolačných materiálov a dodržaní technologických postupov, ktoré odstraňujú najzávažnejší zdroj porúch – zatekanie dažďovej vody pod dlažbu.

Keramické dlažby


Povrchové materiály

94652

Pre svoj vzhľad sa používajú najčastejšie na terasách; často priamo nadväzujú na dlažbu v interiéri. Pri výbere keramickej dlažby do vonkajšieho prostredia je okrem vzhľadu a protišmykovej úprave povrchu, dôležitým kritériom aj jej mrazuvzdornosť, ktorá priamo súvisí s nasiakavosťou črepu. Ak by v ňom bolo priveľa vody, mohla by sa narušiť štruktúru materiálu. Dlažba by začala odprskávať alebo sa odlepovať od podkladu.

Ak sa pri kladení dodržia technologické postupy, možno za mrazuvzdorné považovať materiály s nasiakavosťou nižšou ako 3 %. Na vonkajšie plochy sú najvhodnejšie spekané materiály, či už glazované alebo neglazované. Práve tie sú totiž charakteristické mimoriadne nízkou nasiakavosťou (0,04 až 0,3 %). Z nízkej nasiakavosti vyplýva aj ich spoľahlivá mrazuvzdornosť, ľahká údržba a vysoká pevnosť črepu.

Zatiaľ čo glazované materiály ponúkajú viac možností na výtvarne a farebné stvárnenie, výhoda neglazovaných je v tom, že sú v celom priereze z rovnakého materiálu, a preto sa ich vzhľad v podstate nezmení ani po rokoch a opotrebovaní povrchu.


Povrchové materiály

94653

Tehlové dlažby

Dlažba z tehál je vhodným materiálom najmä na terasy. Je zaujímavá svojím prírodným vzhľadom a jej vlastnosti zaručujú dobrú odolnosť proti poveternostným vplyvom. Surovinou na jej výrobu je íl a výrobky sa vypaľujú pri veľmi vysokých teplotách. Poznáme napríklad rad Terca v rôznych farebných odtieňoch, rozmeroch a štruktúre povrchu od hladkej, drsnej až po antik, ktorý vzhľadom pripomína starú použitú tehlu.

Atraktívny balkón či terasu možno vytvoriť zo špeciálnych tehliarskych výrobkov, tzv. klinkeru. Klinkerová dlažba z hrubej keramiky má príjemnú terakotovú farebnosť (vyrába sa v rôznych odtieňoch) a možno si vybrať drsný alebo hladký povrch, prípadne aj dlažbu s rustikálne pôsobiacimi mierne nepravidelnými okrajmi. Má minimálnu nasiakavosť, a teda je mrazuvzdorná; ďalšími dobrými vlastnosťami sú stálofarebnosť a minimálne nároky na údržbu. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou a nešmýka sa ani zamokra. V prípade záhradných terás sa najčastejšie ukladá do pieskového lôžka (s vodopriepustným štrkovým podkladom), čo je pomerne jednoduchý spôsob.

Betónové dlažby


Povrchové materiály

94654

Odolnosť, dlhá životnosť, veľká variabilita farieb, tvarov a štruktúr povrchu, ale aj nízka cena – práve pre tieto dôvody patrí betónová dlažba medzi najpoužívanejšie materiály na spevnenie terás. Betón ponúka obrovské možnosti na tvarovanie, opracovanie povrchu či farbenie, v ponuke je tiež celá škála doplnkov.

Na plochy terás sa najčastejšie používajú dlaždice alebo platne, ktoré sa väčšinou ukladajú do štrkového lôžka (betónové platne sa zvyčajne ukladajú aj do maltového lôžka na podklad z betónu alebo oceľobetónu), pričom konkrétny spôsob uloženia a zloženie vrstiev podkladu závisí najmä od predpokladaného zaťaženia.

Vďaka svojmu tvarovaniu zvyšujú napríklad dlažobné kamene tzv. zámkových dlažieb stabilitu spevnenej plochy, čo je dôležité najmä pri väčšom zaťažení.

Drevené dlažby

Aj keď je drevo v exteriéri pomerne náročné na pravidelnú údržbu, pre svoj príjemný vzhľad a harmonické spolupôsobenie so zeleňou si vždy našlo svojich horlivých zástancov. Do exteriéru sú vhodné dreviny, ktoré dobre znášajú vlhko a výkyvy počasia, najmä dub, buk, agát či jaseň, ale aj impregnované ihličnany. V trvalo vlhkom prostredí je nevyhnutná kvalitná impregnácia dreva. Na terasy a plochy určené na odpočinok sa používajú palubové podlahy z dosák uložených na nosných trámikoch.


Povrchové materiály

94655

Rozmery a farby

Rozmery dlaždíc sa líšia a závisia od typu výrobku. Nemusia mať iba tvar štvorca alebo obdĺžnika, v ponuke sú aj šesť- alebo osemuholníky, z ktorých sa dajú vytvárať rôzne obrazce. Farba dlažby zohráva veľmi dôležitú úlohu nielen z estetického, ale aj fyzikálneho hľadiska. Pre exteriér platí zásada: volíme svetlé odtiene, aby sme pri južnej orientácii terasy v letnom období mali na nej čo najnižšiu povrchovú teplotu.

Ukladanie dlažby

Pred samotným uložením dlažby si urobíme rozmeranie – klasicky, diagonálne, prípadne komplikovanejší vzor. Zmena vzoru pri klasických štvorcoch je možná po diagonále, ale v tomto prípade treba viac rezať, preto musíme mať k dispozícii väčšiu rezervu dlaždíc.

Pri klasike počítamee s rezervou 7 až 10 %, pri diagonále až 15 %. Treba zvážiť kvalitu rezačky, a ak si dlažbu zhotovujeme sami, aj našu rezaciu zručnosť. Skúšobné uloženie slúži aj na poslednú korekciu šírky škár. Na krajoch nesmú zostať pásiky dlažby menšie ako polovica formátu dlaždice. Ak by sa tak stalo, musíme zmeniť celú koncepciu a v prípade potreby začať z druhého konca, prípadne, ak to pomôže celkovému výsledku, zmeníme aj vzor.

Vlhkosť podkladu


Povrchové materiály

94651

Všeobecne možno povedať, že podklad musí byť suchý, odbornejšie – vlhkosť podkladu meraná vlhkomerom by nemala prekročiť 4 %. Výrobcovia lepiacich mált v zásade uvádzajú prípustné vlhkosti pre konkrétne výrobky na technických listoch alebo v technologických predpisoch.

Rovnako dôležité sú vonkajšie klimatické parametre, pri ktorých budeme práce vykonávať: ani teplo, ani zima, ale niekde medzi tým. Teplota vzduchu ani v noci nesmie klesnúť pod +5 °C, optimálna je v rozpätí +5 až +25 °C. V lete pri vyšších teplotách, a to najmä na slnečných stranách, sa rýchlejšie odparuje voda zo zmesi, v dôsledku čoho nastáva úbytok pevnosti vo vzájomnom spoji.

Lepidlo pre dlažbu

V súčasnosti využívame na lepenie väčšinou lepiace malty. Sú to materiály polymérového charakteru. Do exteriéru odporúčame výber mrazuvzdorného flexibilného lepidla, ktoré sa používa na dlažby s nízkou nasiakavosťou (menej ako 0,5 %).

Toto lepidlo je síce drahšie ako klasické (iba mrazuvzdorné), ale flexibilnejšie. Inak povedané, lepšie odoláva deformáciám pri vonkajšom namáhaní. Pri práci si na podklad nanesieme len toľko lepidla, koľko stihneme spracovať približne za 15 minút.

Na vonkajšej terase odporúčame nanášať lepidlo aj na rubovú stranu dlaždice (tzv. buttering – floating). Spotreba lepidla je potom asi o 50 % vyššia. Lepiaca malta sa nanáša zubovou stierkou, ktorej typ závisí od druhu dlažby. Aby škáry medzi jednotlivými dlaždicami boli presné, používame vymedzovacie krížiky.

Škárovacia hmota

Súčasťou dizajnu dlažby je aj výber škárovacej malty. Okrem farebného dotvorenia konštrukcie má dôležitú funkciu – vypĺňa priestor medzi dlaždicami a zabraňuje prenikaniu vody do medzier a pod samotnú dlažbu. Jej prípadné zamrznutie by spôsobilo postupnú degradáciu celej dlažby. Škárovačky sa predávajú v práškovej forme.

Odporúčame zakúpiť vodoodolný a mrazuvzdorný druh, najlepšie priemyselne zušľachtenú – tzv. pružnú škárovaciu maltu. Väčšina týchto materiálov sa používa na škáry široké do15 mm. Škárujeme až 48 hodín po uložení celej dlažby. Hmota sa nanáša gumovou škárovacou stierkou. Po 5 až 15 minútach môžeme okolie očistiť špongiou vymytou v čistej vode. Umytú dlažbu mechanicky zaťažujeme až po 24 hodinách.


Povrchové materiály

94667

Obnova dlažby

V závislosti od rozsahu obnovy dlažby môžeme stanoviť tri základné alternatívy:
• oprava dlažby – realizujeme ju vtedy, ak je potrebná len lokálna oprava poškodenej dlažby,
• nová dlažba na pôvodnú dlažbu,
• komplexná nová dlažba – výmena všetkých vrstiev dlažby za nové.

Výmena poškodenej dlažby

Často sa stáva, že vlastnou neopatrnosťou, nedodržaním technologického postupu pri kladení dlažby, pádom predmetu na dlažbu, poškodením pri premiestňovaní alebo sťahovaní nábytku, podmrznutím časti dlažby a pod., sa poškodia jednotlivé kusy dlažby.

Kladenie novej dlažby

Izolačná fólia Schlüter- DITRA je špeciálna polyuretánová rohož, ktorá je v tesnom spojení s obkladom a dlažbou. Okrem izolačnej funkcie slúži na separáciu vyrovnávajúcu pnutie medzi podkladom, ktoré spôsobuje zmena teplôt a zvyšková vlhkosť z podkladu. Uplatní sa pri sanáciách starých balkónov, ale aj pri novostavbách.

Skorodované oplechovanie odrežeme, poškodenú dlažbu vybúrame a vyspravíme sanačnou cementovou hmotou. Potom prestierkujeme flexibilným lepidlom. Na takto zhotovený podklad do lepidla na lepenie obkladov osadíme ukončovacie profily a prilepíme izolačno-dilatačnú rohož. Na hotovú izoláciu priamo lepíme novú dlažbu. K ukončovaným profilom dodatočne priskrutkujeme odvodňovacie žľaby.
 

Ako postupovať:  
  • Poškodenú dlaždicu vyberieme z lôžka pomocou kladiva a sekáča, búracím kladivom s plochým nadstavcom alebo elektrickým nástrojom Multimaster Fein so segmentovým pílovým listom, ktorým odstránime škárovaciu maltu okolo dlaždice.
  • Očistíme lôžko od zvyškov starej malty elektrickou škrabkou Multimaster Fein s rašpľou HM, ktorou sa veľmi rýchlo dostaneme až k podkladu a zbavíme ho tak zvyškov malty či lepidla pod dlažbou, prípadne použijeme aj špeciálne brúsne listy na hrubé a jemné brúsenie.
  • Povrch podľa potreby odmastíme a odprášime.
  • Vyberieme novú dlaždicu, ak treba, zrežeme ju do požadovaného tvaru.
  • Hladidlom rozotrieme polyuretánové lepidlo SikaBond-T8, ktoré je špeciálne určené na exteriérové dlažby ako lepidlo a hydroizolácia v jednom, a necháme schnúť 5 až 16 hodín.
  • Po tomto čase aplikujeme zubovou stierkou druhú vrstvu lepidla.
  • Po 20 minútach do takto pripraveného lôžka položíme náhradnú dlaždicu. Na škárovanie použijeme polyuretánový tmel Sikaflex 11FC.
 
Kategória: Materiály Stavba a rekonštrukcia Záhrada a exteriér Záhradné stavby
Tagy: povrchové materiály
Zdieľať článok

Diskusia