priek

Prieskum krovu (2. časť)
Strecha, podkrovie

Prieskum krovu (2. časť)

2. časť článku na tému "Prieskum krovu" podrobnejšie rozoberá statický prieskum, prieskum objektu z hľadiska požiarnej ochrany, prieskum exponovaných prvkov podkrovia, technického zariadenia budov, exteriérového a interiérového životného prostredia a okolia domu.

Prieskum krovu (1. časť)
Strecha, podkrovie

Prieskum krovu (1. časť)

Psychologické, spoločenské a sociologické nároky na bývanie každého človeka sú odlišné, zodpovedajú jeho veku, intelektu, vzdelaniu a pôvodu, sú závislé aj od špecifík doby a spoločnosti. Špecifickou formou bývania, odlišnou od bývania v bežnom kvadratickom prostredí, je bývanie pod šikmou strechou. Môžeme ho realizovať v podkroví novostavby, v nadstavbe zhotovenej na jestvujúcom dome alebo v zobytnenom podkroví, teda vstavbe.