rekonštrukcia krovu

Rekonštrukcie krovov
Stavba a rekonštrukcia

Rekonštrukcie krovov

Najmä pri zobytňovaní podkrovných priestorov uvažujeme o rekonštrukcii či výmene krovu alebo jeho častí.