rekuperácia

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)
Technológie

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)

Mať doma príjemne teplučko je dôležitá vec, nemenej dôležitá je však aj cena, za ktorú tento stav dosiahneme. Jedným z účinných nástrojov, pomocou ktorých možno znížiť tepelné straty, a tým aj náklady na vykurovanie, je rekuperácia tepla.

Vetranie obytných budov a teplovzdušné vykurovanie
Energia

Vetranie obytných budov a teplovzdušné vykurovanie

V stredoeurópskej klíme na presvetlenie interiéru a zároveň ako dokonale fungujúci systém vetrania vždy slúžili okná. Škáry a netesnosti v okenných rámoch stačili na dostatočnú výmenu vzduchu v interiéri a bolo ľahostajné, či boli vytvorené vedome, alebo boli výsledkom nepresnosti výroby, respektíve dôsledkom zosychania drevených rámov. V kombinácii s lokálnymi tepelnými telesami a prehrievanými komínmi v každej miestnosti vytvárali dokonale funkčnú vetraciu sústavu.

Riadené vetranie obytných budov – áno alebo nie?
Energia

Riadené vetranie obytných budov – áno alebo nie?

Už v dávnej minulosti všetci architekti rešpektovali zabezpečenie základných požiadaviek na vetranie budov. Ich skúsenosti preverené storočnou praxou sa postupne stali základom pre vtedajšie stavebné zákony. Tie boli často dokonalejšie než súčasné predpisy a normy. Je až neuveriteľné, že už pred dvomi tisícmi rokov boli predpísané požadované intenzity výmeny vzduchu v hodnotách, ku ktorým sa novodobý človek dopracoval až v 20. storočí pomocou rozsiahlych vedeckých výskumov mnohých univerzít a výskumných ústavov.