rekuperácia

Poznáte výhody rekuperačného vetrania?
Energia

Poznáte výhody rekuperačného vetrania?

Každý pozná ten úžasný pocit, keď môže otvoriť okno dokorán a zhlboka vdýchnuť čerstvý vzduch presiaknutý rozptýlenými molekulami najrozličnejších vôní a pachov priamo do pľúc. Exitujú však aj iné spôsoby, ako vyvetrať, síce nie až také romantické, ale o to efektívnejšie. Jedným z nich je napríklad použitie rekuperačných jednotiek.

Kúpili starý ovocný sad pod Malými Karpatmi a začínajú žiť odznova
Ekolife

Kúpili starý ovocný sad pod Malými Karpatmi a začínajú žiť odznova

Padli sme do kolotoča účtov, spokojných klientov, stresu... do života, ktorý človeka časom uštve. A niekde uprostred toho všetkého sa čoraz hlučnejšie ozýval výkrik po veľkej zmene. A tak sme odišli na tri mesiace na opačný koniec sveta, aby sme načerpali nový dych a našli pravý zmysel života.

Ako ušetriť aj pri vetraní
Energia

Ako ušetriť aj pri vetraní

Kuchyňa je miesto, kde pri varení vzniká veľké množstvo tepla, ktoré väčšinou vypustíme cez odsávač pár alebo oknom von. Keď sa nad tým zamyslíte, zistíte, že objem tohto tepla je pomerne veľký, takže prečo, respektíve ako ho využiť. A presne o tom bude reč – o využívaní zostatkového tepla, čiže o rekuperácii.

Teplo a chlad zo zeme
Nezaradené

Teplo a chlad zo zeme

V chladnom období sa môže predhrievanie privádzaného vzduchu zabezpečiť aj iným spôsobom než len spätným získavaním tepla – zemným výmenníkom (vzduchovým zemným kolektorom). Jeho princíp je jednoduchý: vonkajší vzduch sa privádza potrubím uloženým v zemi, cez ktoré dochádza k výmene tepla medzi vzduchom a okolitou zeminou.

Spätné získavanie tepla a rekuperácia
Technológie

Spätné získavanie tepla a rekuperácia

Zjednodušene povedané, spätné získavanie tepla je využitie energie obsiahnutej vo vzduchu, ktorý sa odvádza z budovy. Zväčša ide o opätovné získavanie citeľného tepla (zmena teploty vzduchu), niektoré zariadenia však umožňujú aj prenos vlhkosti, to znamená tepla viazaného.

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)
Technológie

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)

Mať doma príjemne teplučko je dôležitá vec, nemenej dôležitá je však aj cena, za ktorú tento stav dosiahneme. Jedným z účinných nástrojov, pomocou ktorých možno znížiť tepelné straty, a tým aj náklady na vykurovanie, je rekuperácia tepla.

Vetranie obytných budov a teplovzdušné vykurovanie
Energia

Vetranie obytných budov a teplovzdušné vykurovanie

V stredoeurópskej klíme na presvetlenie interiéru a zároveň ako dokonale fungujúci systém vetrania vždy slúžili okná. Škáry a netesnosti v okenných rámoch stačili na dostatočnú výmenu vzduchu v interiéri a bolo ľahostajné, či boli vytvorené vedome, alebo boli výsledkom nepresnosti výroby, respektíve dôsledkom zosychania drevených rámov. V kombinácii s lokálnymi tepelnými telesami a prehrievanými komínmi v každej miestnosti vytvárali dokonale funkčnú vetraciu sústavu.

Riadené vetranie obytných budov – áno alebo nie?
Energia

Riadené vetranie obytných budov – áno alebo nie?

Už v dávnej minulosti všetci architekti rešpektovali zabezpečenie základných požiadaviek na vetranie budov. Ich skúsenosti preverené storočnou praxou sa postupne stali základom pre vtedajšie stavebné zákony. Tie boli často dokonalejšie než súčasné predpisy a normy. Je až neuveriteľné, že už pred dvomi tisícmi rokov boli predpísané požadované intenzity výmeny vzduchu v hodnotách, ku ktorým sa novodobý človek dopracoval až v 20. storočí pomocou rozsiahlych vedeckých výskumov mnohých univerzít a výskumných ústavov.