Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)

Vetranie bez prievanu – v byte aj v peňaženke (1. časť)

01. 04. 2011
Zdieľať

Mať doma príjemne teplučko je dôležitá vec, nemenej dôležitá je však aj cena, za ktorú tento stav dosiahneme. Jedným z účinných nástrojov, pomocou ktorých možno znížiť tepelné straty, a tým aj náklady na vykurovanie, je rekuperácia tepla.

 

Našou logickou snahou je zabezpečiť si doma komfortné prostredie – aby nám nebolo príliš teplo ani zima a aby nás neobťažoval prievan, hluk či zápach. A komfortné prostredie by zároveň malo byť aj zdravé. Ideálne by bolo vylúčiť z interiéru všetky zdroje škodlivín – od cigaretového dymu cez oxid uhoľnatý, ozón a látky vznikajúce pri používaní leštidiel či osviežovačov vzduchu, až po látky, ktoré sa uvoľňujú z nábytku a zo stavebných konštrukcií. Lenže aj my sami a naša činnosť sme zdrojom škodlivín, a tak je úplne jasný aspoň jeden dôvod, pre ktorý sa ideálny stav nedá dosiahnuť. Jedinou cestou, ako si doma zabezpečiť zdravú vnútornú mikroklímu, je teda odvádzať znečistený vzduch a privádzať čistý, jednoducho – vetrať.

Prirodzene alebo nútene?

V zásade máme na výber z dvoch možností – vetrať prirodzene (otváraním okien a netesnosťami v obvodovom plášti budovy) alebo využiť na rozhýbanie vzduchu ventilátor, čím dosiahneme nútené vetranie. Obidva systémy majú svoje výhody aj nevýhody, univerzálne odporúčanie na výber neexistuje. Vždy je potrebné zhodnotiť konkrétnu situáciu a podľa toho sa rozhodnúť, ktorý systém bude vhodnejší, prípadne možno zvoliť hybridné vetranie, pri ktorom sa kombinujú prvky prirodzeného aj núteného.
Väčšina slov, ktoré sa v rôznych jazykoch používajú pre vetranie, vychádza z latinského „ventilare“, čo možno preložiť ako „vystaviť účinku vetra“.


Okná alebo výustky? Prípadne môžete skombinovať oba systémy – prirodzený s núteným. V žiadnom z prípadov však o výhľad neprídete. (foto: Atrea)

Okná alebo výustky? Prípadne môžete skombinovať oba systémy – prirodzený s núteným. V žiadnom z prípadov však o výhľad neprídete. (foto: Atrea)

Aj z toho vidieť, že prirodzené vetranie je tradičný spôsob a už len z tohto dôvodu ho väčšina ľudí uprednostňuje. Bez otvorených okien si svoj domov ani nevieme predstaviť. Zároveň je však už dnes nepredstaviteľná aj kuchyňa bez účinného digestora, cez ktorý sa väčšinou  odvádza znečistený vzduch von z bytu a je vlastne príkladom lokálneho núteného vetrania. V mnohých obytných domoch sa teda kombinujú oba systémy vetrania – vzduch vstupuje do domu otvorenými oknami a netesnosťami v obvodovom plášti (infiltráciou), jeho odvádzanie zabezpečujú podľa momentálnej potreby ventilátory v kuchyni a v hygienickom zázemí bytu (v kúpeľni a na WC).

Okná alebo výustky? Pri vetraní máte na výber, či bude vzduch prúdiť otvoreným oknom, alebo cez nasávacie otvory, potrubím a výustkami v interiéri. Prípadne môžete skombinovať oba systémy – prirodzený s núteným. V žiadnom z prípadov však o výhľad neprídete. (foto: Atrea)

 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pri rozhodovaní medzi prirodzeným a núteným vetraním treba zvážiť viacero faktorov – napríklad dispozíciu bytu alebo domu a jeho orientáciu na svetové strany či požiadavky obyvateľov na komfort, dôležitá je tiež kvalita vonkajšieho prostredia. Ak napríklad stojí dom pri frekventovanej ceste, môže znečistený vonkajší vzduch a neúnosný hluk priamo vylučovať možnosť prirodzeného vetrania. Obyvatelia takýchto domov pre prašnosť a hluk cez deň takmer nemôžu otvoriť okná, zrejmé sú aj negatívne účinky prachu a hluku na ich zdravie.

 

Keď okná nestačia

Dnes u nás pribúda domov, kde tradičný a prirodzený systém vetrania prestáva vyhovovať. Ruka v ruke so snahou znížiť tepelné straty ide totiž aj zlepšovanie tesnosti budov. V nových alebo zrekonštruovaných, zateplených a dobre utesnených domoch je teda infiltrácia vzduchu eliminovaná takmer na nulu a nárazové vetranie oknami vyžaduje od obyvateľov bytu dôslednosť a systematickosť, ktorú v praxi málokto dodržuje. V teplejších obdobiach roka nepredstavujú dokorán otvorené okná problém, v zime však často preváži potreba tepelného komfortu a kvalita vzduchu ide bokom. Prirodzené vetranie nám v tomto smere ponúka iba obmedzené možnosti – naplno otvorené okná pociťujeme v chladnom období roka ako nepríjemné a trvalo pootvorené okná výrazne zvyšujú spotrebu energie na vykurovanie. Navyše, ak nemáme k dispozícii špeciálne vetracie otvory a okná nie sú vybavené vetracími štrbinami na regulovaný prívod vzduchu, je ťažké udržiavať vhodné pootvorenie. Rôzne obťažujúce komplikácie a nepohodlie tak zvyčajne vedú k tomu, že vetráme nedostatočne.

Nútene a účelne

Nútené vetranie je pre užívateľov omnoho komfortnejšie. Čerstvý vzduch sa trvalo privádza do pobytových miestností (spálňa, obývačka a detská izba) v požadovanom množstve a odvádza sa z miest blízko zdrojov znečistenia – z kuchyne a WC tak, aby sa dosiahol optimálny pohyb vzduchu v byte a zároveň aby sa neznehodnocoval vzduch v ostatných miestnostiach.

Prívod vonkajšieho vzduchu sa v zime vždy spája s istými nákladmi na jeho ohrev. Pri prirodzenom vetraní sa vzduch ohrieva vykurovacím systémom a predstavuje jednu z významných tepelných strát domu – tzv. stratu vetraním. Ak sa privádza aspoň minimálne množstvo vzduchu potrebné z hygienického hľadiska, ide o nemalú spotrebu energie, pretože vzduch treba ohriať z vonkajšej teploty na teplotu v miestnosti (čiže bežne o viac ako 20 °C). Neskôr sa teplý a znečistený vzduch z miestností odvedie buď oknami a netesnosťami, alebo ventiláciou v kuchyni či kúpeľni. Teplo, ktoré sme vzduchu dodali, tak bez ďalšieho využitia opúšťa náš dom – ako sa hovorí – kúrime pánubohu do okien.


Vetranie bytu v bytovom dome môže zabezpečovať centrálna jednotka umiestnená na streche. (foto: Daikin)

Vetranie bytu v bytovom dome môže zabezpečovať centrálna jednotka umiestnená na streche. (foto: Daikin)

Vetranie bytu v bytovom dome môže zabezpečovať centrálna jednotka umiestnená na streche. (foto: Daikin)


Ak je v dome nainštalované celkové nútené vetranie, časť tepla z odpadového vzduchu sa dá získať naspäť. Pretože systém zabezpečuje nielen odvod, ale aj riadený prívod vzduchu, možno cielene viesť privádzaný vzduch tak blízko odvádzanému, aby si navzájom odovzdali teplo. Hovoríme o spätnom získavaní tepla (SZT), ktoré sa dnes často všeobecne nazýva rekuperácia. (Poznámka autorky: Ak by sme sa držali presnej terminológie, rekuperácia je len jedným z niekoľkých spôsobov spätného získavania tepla – systém, keď sa teplo prenáša cez stenu výmenníka.)

Význam vetrania je nielen v odvode škodlivín, ale aj v privádzaní čerstvého vonkajšieho vzduchu, ktorý potrebujeme tak na dýchanie, ako aj na bezpečnú prevádzku spaľovacích zariadení (plynových kotlov, ohrievačov vody a pod.). Ak sa stretne niekoľko nepriaznivých faktorov – nedostatočný prívod vzduchu a zároveň zapnutý odvod splodín – palivo sa nespaľuje dokonale a vznikajúci oxid uhoľnatý môže spôsobiť aj smrteľnú otravu. Mohlo by sa zdať, že v dnešných časoch sú takéto prípady už len výnimkou, žiaľ, štatistiky z posledných rokov hovoria o opaku. Jednoduchú ochranu v takýchto prípadoch zabezpečí napríklad snímač na meranie oxidu uhoľnatého s alarmom, ktorý upozorní na nebezpečenstvo.

 

Zodpovedná redaktorka: Erika Kuhnová

Kategória: Technológie
Tagy: bývanie energetický rekuperácia stavba úsporne vetranie vzduch
Zdieľať článok

Diskusia