Ako ušetriť aj pri vetraní

Ako ušetriť aj pri vetraní

16. 08. 2011
Zdieľať

Kuchyňa je miesto, kde pri varení vzniká veľké množstvo tepla, ktoré väčšinou vypustíme cez odsávač pár alebo oknom von. Keď sa nad tým zamyslíte, zistíte, že objem tohto tepla je pomerne veľký, takže prečo, respektíve ako ho využiť. A presne o tom bude reč – o využívaní zostatkového tepla, čiže o rekuperácii.

V súčasnosti začína väčšina majiteľov bytov a domov rozmýšľať nad tým, ako ušetriť pri vykurovaní. Okrem hraničnej možnosti prestať kúriť existuje aj riešenie, pri ktorom je snaha zachytiť v priestore čo najviac tepla a dôkladne ho využiť. K tomu je však potrebné, aby si teplo nemohlo len tak nekontrolovane odchádzať, kam chce.


Ako ušetriť aj pri vetraní

93049

Pri výstavbe rodinných i obytných domov ešte stále prevláda mylný názor, že zdravá budova by mala dýchať, a preto sem-tam nejaká netesnosť je vlastne vítaná. V skutočnosti sú to ľudia, ktorí potrebujú čerstvý vzduch, a nie budova. Z toho vyplýva, že pre zabezpečenie zdravej vnútornej klímy je podstatná výmena vzduchu a odvádzanie vlhkosti vetraním. Lenže pri vetraní prichádza nielen k výmene vzduchu, ale aj k tepelným stratám. Tepelné straty vetraním a infiltráciou predstavujú v bežných domoch významnú časť v celkovom nároku na teplo. Technické normy a hygienické predpisy stanovujú, aby sa za jednu hodinu vymenila polovica objemu vzduchu v každej miestnosti bytu či rodinného domu. Otázkou zostáva, ako zabezpečiť, aby pri vetraní neodchádzalo aj teplo.

Riadené vetranie


Ako ušetriť aj pri vetraní

93055

Ak ste sa rozhodli znížiť náklady na vykurovanie vášho domova určite, začnite so zatepľovaním. Okrem dobrej tepelnej izolácie má však aj vzduchotesnosť, vetrotesnosť a spôsob vetrania rozhodujúci vplyv na dosiahnutie požadovaných energetických úspor. Z tohto dôvodu je dôležité aj tzv. riadené vetranie. Hlavné výhody riadeného vetrania sú zabezpečenie potrebného prísunu čerstvého vzduchu, zabezpečenie zdravej mikroklímy (riadenie vlhkosti, prevencia vzniku plesní, redukcia škodlivín, bezprašnosť, peľová ochrana atď.) a predovšetkým zabezpečenie energetických úspor aj napriek spotrebe energie zariadeniami pre dopravu vzduchu.

Riadené vetranie sa môže realizovať dvoma systémami. Medzi jednoduchšie riešenie patrí systém odvádzania vzduchu s riadeným prívodom vzduchu, respektíve odvetrávanie. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu z kuchyne, kúpeľne a WC, ktorými je vzduch odvádzaný ventilátorom von. Tento systém je energeticky dosť nevýhodný, pretože v odpadovom vzduchu sa stráca mnoho nevyužitého tepla. Pri využití vetracieho zariadenia so spätným získavaním tepla – s rekuperácou – je systém privádzania a odvádzania vzduchu rovnaký ako pri odvetrávacích systémoch. Rozdiel je v tom, že odpadový vzduch prúdi z miestností s vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberá časť tepelnej energie a odovzdáva ju čerstvému vzduchu.


Ako ušetriť aj pri vetraní

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

93058

Keď vetrať, tak s rekuperáciou

Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do objektu prehrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nie je teda bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdáva väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Účinnosť rekuperácie alebo opätovného získavania tepla je vlastne využitie odpadového tepla pre predhrev chladného čerstvého vzduchu. Takúto rekuperáciu zabezpečuje vetracie zariadenie s rekuperačným výmenníkom, ktoré umožní návrat tepla z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu zvonka s účinnosťou od 30 % do 90 %. Vzhľadom na nepretržité vetranie upraveným vzduchom sa zlepšuje tepelný a vlhkostný stav vnútorného prostredia bytu. Rekuperačný systém býva kombinovaný s vykurovacím systémom, ktorý dopĺňa časť tepelných strát budovy.

Rekuperačná jednotka sa skladá zo skrine s dvoma ventilátormi, z doskového alebo rotačného výmenníka tepla, z filtrov a ovládania. V skrini dochádza k odovzdávaniu tepla cez lamely rekuperátora bez zmiešania vzduchových prúdov. Získava sa tak spätne energia už raz vložená do vykurovania priestorov, ktorú by sme pri klasickom vetraní stratili. Čerstvý vzduch môže byť dohrievaný na požadovanú teplotu vstavaným ohrievačom počas niekoľkých dní v roku, ktoré sa vyznačujú extrémne nízkou vonkajšou teplotou. Rekuperačné jednotky sa líšia výkonmi a rozmerom. Menšie sa montujú na vnútorné steny miestností. Väčšie zariadenie sa montuje zväčša do medzistropu so vzduchotechnickým rozvodom alebo do samostatnej miestnosti. Údržba zahŕňa čistenie filtra a výmenníka.

Rekuperačné jednotky pre každého


Ako ušetriť aj pri vetraní

93056

Rekuperačné výmenníky tepla sa najčastejšie osádzajú priamo do vetracích jednotiek. Rekuperácia sa tak dá využiť prakticky vo všetkých typoch objektov, a to od bytov a rodinných domov cez občianske stavby, bazény až po priemyselné stavby. Rekuperačné výmenníky sa dajú využívať i v klimatizovaných objektoch, kde sa v letných mesiacoch využívajú na rekuperáciu chladu. Privádzaný teplý vonkajší vzduch je ochladzovaný vnútorným odvádzaným, klimatizáciou vychladeným vzduchom.
Rekuperačný a ventilačný systém pre celý dom kombinuje nepretržitú ventiláciu s najprogresívnejšími rekuperačnými systémami. Bez strát energie sa ľahko z domu odstráni znečistený vzduch a nepríjemné pachy z kuchyne, kúpeľne a WC a zaistí sa stály prísun čistého filtrovaného vzduchu. Ventilačný systém s rekuperáciou zabezpečuje nepretržité vetranie aj v dobe, keď je dom úplne uzatvorený (dovolenka, rekreačné objekty).

Kvalita vnútorného prostredia v dome sa tiež významne zlepšuje tým, že vlhkosť vzduchu je udržiavaná na nízkej hodnote a do domu sa privádza ohriaty (alebo v lete ochladený) čerstvý filtrovaný vzduch. Nepretržité vetranie celého domu znižuje relatívnu vlhkosť, a tým odstraňuje ideálne podmienky pre množenie roztočov a vznik plesní. Je ideálny pre astmatikov, alergikov a pri problémoch s radónom. V prípade, že nemáte možnosť využiť komplexný ventilačný systém, môžete si zaobstarať samostatné rekuperačné jednotky do každej miestnosti zvlášť. Každá rekuperačná jednotka zaisťuje vetranie miestnosti bez strát energie a zamedzuje vzniku plesní a roztočov, a tak vytvára zdravé prostredie pre bývanie. Jednotka nezaberá v miestnosti žiadny priestor, na stene je len jedna plochá mriežka, ktorá zaisťuje prívod i odvod vzduchu. Na umiestnenie jednotky stačí otvor v stene. Vďaka využitiu najmodernejšej technológie môže jednotka aj napriek malým rozmerom dosiahnuť účinnosť až 84 %.
 

Čo je to rekuperácia?
Rekuperácia alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odchádzajúcim vzduchom. Teplý vzduch nie je bez úžitku odvádzaný otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdáva väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu.
 

Čo je účinnosť rekuperácie?
Účinnosť rekuperácie je účinnosť spätného získavania tepla. V princípe ide o využitie odpadového tepla na predhrev chladného, čerstvého vzduchu. Nulová účinnosť je účinnosť otvoreného okna, kedy teplý vzduch bez úžitku odchádza a studený, čerstvý vzduch je priamo privádzaný do miestnosti, ktorá sarýchlo ochladzuje až na vonkajšiu teplotu. Stopercentná účinnosť (technicky nerealizovateľná) je vtedy, ak sa privádzaný vonkajší vzduch ohreje odvádzaným vnútorným vzduchom na teplotu, ktorá je vnútri. Miestnosť by bola vetraná bez straty energie. Reálna účinnosť rekuperácie sa pohybuje pri bežne dostupných vzduchotechnických zariadeniach od 30 do 90 %, pričom účinnosť nad 60 % sa považuje za dobrú, nad 80 % za špičkovú.

 

Kategória: Energia Stavba a rekonštrukcia
Tagy: rekuperácia vetranie
Zdieľať článok

Diskusia