renovácia komína

Renovujeme komín
Energia

Renovujeme komín

Komíny v ostatných desaťročiach zväčša (najmä v mestách) stratili svoju pôvodnú funkciu alebo sa nároky na ich využívanie zásadne zmenili (napríklad zmenou druhu vykurovacích palív a tým aj zmenou zloženia spalín). Napriek tomu, že mnohé komíny už neslúžia na pôvodný účel, je lepšie ich neodstraňovať, ale ponechať a zvážiť, či sa pre ne nenájde iné využitie – napríklad na vetranie priestorov alebo zavlhnutých konštrukcií, ochladenie miestností v lete a pod. Okrem toho odstraňovanie komínov výrazne ochudobňuje vzhľad „strešnej krajiny“.