separovaný zber

Triedenie surovín
Nezaradené

Triedenie surovín

Každý človek denne vyprodukuje určité množstvo odpadu. Vidíme to podľa vlastných nádob na smeti, ktorých obsah sa pravidelne vyváža, ale ďalej akoby sa nás netýkal. Ide však o množstvo smetí, ktoré sa spaľuje alebo skladuje. Veľký podiel odpadu, ktorý sa na takýchto skládkach nachádza, je po určitých úpravách využiteľný ako zdroj druhotných surovín.