slnečné kolektory

Teplo zo slnka – bezplatne až do domu
Energia

Teplo zo slnka – bezplatne až do domu

So solárnou tepelnou energiou spoločnosti Viessmann šetríte náklady na energiu. Zároveň robíte niečo pre ochranu životného prostredia využívaním slnečnej energie bez emisií na vykurovanie.

Zelené dotácie pre vašu domácnosť
Legislatíva a financovanie

Zelené dotácie pre vašu domácnosť

Zelená energia je trendom nielen vo svete, ale aj na Slovensku, kde aktuálne prebieha národný projekt Zelená domácnostiam II. Vďaka nemu môžu slovenské domácnosti získať dotácie na inštaláciu zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Výška dotácií sa líši v závislosti od konkrétneho zariadenia a požiadať o ne môžu všetky domácnosti mimo Bratislavského kraja.

Ako môžete ušetriť so zelenou energiou
Technológie

Ako môžete ušetriť so zelenou energiou

Znižovanie spotreby energie je nielen aktuálny svetový trend, ale využívanie obnoviteľných zdrojov, teda takzvanej zelenej energie, má aj príjemné dôsledky v podobe nižších nákladov na prevádzku domácnosti. Poznáte ekologické technológie, ktoré vám prinesú dlhodobú úsporu?

Zelená domácnosť ušetrí za vás
Ekolife

Zelená domácnosť ušetrí za vás

Minimalizovať náklady na prevádzku domácnosti, najmä z pohľadu spotreby energií, je aktuálnym trendom vo svete a vďaka pretrvávajúcim štátnym dotáciám táto téma neutícha ani na Slovensku. Poznáte ekologické technológie, ktoré vám prinesú dlhodobú úsporu?

Ohriata voda v nízkoenergetických domoch
Nezaradené

Ohriata voda v nízkoenergetických domoch

Objekty, pri ktorých sa nedbá na zníženú spotrebu energie na prevádzku, štandardne spotrebujú z celkovej energie na prevádzku iba 15 % na prípravu ohriatej vody. Pri nízkoenergetických objektoch môže táto hodnota dosiahnuť 50 % a viac. Vďaka dokonalej izolácii sa ušetrí množstvo tepla na vykurovanie, ktoré by inak uniklo oknami a ďalšími netesnosťami. Ako je to však v prípade prípravy ohriatej vody. Dá sa tu vôbec ešte niečo ušetriť?

Slnko v spleti: nízkoenergetického bývania
Nezaradené

Slnko v spleti: nízkoenergetického bývania

Netreba ju dovážať, netreba ju ťažiť. Dlho stála na okraji záujmu získavania energie. Bola takou džezovou záležitosťou skupiny nadšencov, ktorí sa oháňali jej nevyčerpateľnosťou, láskavosťou k životnému prostrediu a najmä obnoviteľnosťou – slnečná energia. Zatiaľ jej ešte stále vyčítajú neveľmi výhodnú ekonomickú rentabilitu, avšak vo svete, v ktorom sa čoskoro vyčerpajú pohodlnejšie zdroje a denne sa znečisťuje ovzdušie spalinami, je dôležitá každá kilowatthodina, ktorú získame z premeny slnečnej energie. Našťastie pre nízkoenergetické bývanie, pokrok v aktívnom využívaní solárneho žiarenia sa zrýchľuje...

Riadené vetranie obytných budov – áno alebo nie?
Energia

Riadené vetranie obytných budov – áno alebo nie?

Už v dávnej minulosti všetci architekti rešpektovali zabezpečenie základných požiadaviek na vetranie budov. Ich skúsenosti preverené storočnou praxou sa postupne stali základom pre vtedajšie stavebné zákony. Tie boli často dokonalejšie než súčasné predpisy a normy. Je až neuveriteľné, že už pred dvomi tisícmi rokov boli predpísané požadované intenzity výmeny vzduchu v hodnotách, ku ktorým sa novodobý človek dopracoval až v 20. storočí pomocou rozsiahlych vedeckých výskumov mnohých univerzít a výskumných ústavov.

Pasívny dom v slovenskej realite: Teplo, chlad a pohoda: 7. časť
Energia

Pasívny dom v slovenskej realite: Teplo, chlad a pohoda: 7. časť

V minulom roku sme začali sledovať tŕnistú cestu slovenského stavebníka k energeticky pasívnemu domu a takmer po roku sa náš seriál pomaly končí. Onedlho vám predstavíme hotovú stavbu. Výsledky meraní a vyjadrenie renomovaného odborníka na pasívne domy by mali zároveň odhaliť, či sa naozaj podarilo postaviť tento typ progresívneho bývania v našich podmienkach, kde dodávateľom aj realizačným firmám chýbajú skúsenosti s takýmito stavbami. Najskôr sa ale podrobne pozrime na jeho poslednú, asi najdôležitejšiu súčasť – spôsob vykurovania, chladenia a ohrevu vody.

Teplo v nízkoenergetickom dome
Energia

Teplo v nízkoenergetickom dome

Aj pred výstavbou nízkoenergetického domu si musíte v prvom rade vyriešiť otázku ako najlepšie a s čo najmenšími nákladmi vykurovať a pripravovať teplú vodu. Realizácia vykurovacieho systému presne podľa platných predpisov a technických noriem nielen zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti, ale predovšetkým zaručí dlhodobý bezproblémový chod vykurovania a prípravy teplej vody. Bezporuchovú prevádzku všetkých technických zariadení a najlepší stupeň využiteľnosti ľahšie dosiahnete len pomocou aktívnej účasti odborníkov na vykurovaní.