starykrov

Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?
Stavba a rekonštrukcia

Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?

Miesta, v ktorých niekedy boli iba odložené nepotrebné veci, sa dnes menia na nové, často exkluzívne obytné priestory. Keďže sa pri návrhu krovu neuvažovalo s možným využitím priestoru pod ním, jeho nosné časti zväčša bránia efektívnemu využitiu. Rovnako malá únosnosť najvyššieho stropu alebo chýbajúci obvodový veniec sú častými prekážkami pri tvorbe bezpečného podkrovného priestoru.