Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?

02. 02. 2006
Zdieľať

Miesta, v ktorých niekedy boli iba odložené nepotrebné veci, sa dnes menia na nové, často exkluzívne obytné priestory. Keďže sa pri návrhu krovu neuvažovalo s možným využitím priestoru pod ním, jeho nosné časti zväčša bránia efektívnemu využitiu. Rovnako malá únosnosť najvyššieho stropu alebo chýbajúci obvodový veniec sú častými prekážkami pri tvorbe bezpečného podkrovného priestoru.

Drevené krovy starých domov sú napriek svojmu veku často zachované, nevykazujú poškodenie ani hnilobu a sú schopné prenášať zaťaženia aj nového strešného plášťa. No najmä väznicové krovy, ktoré sa v minulosti veľmi často používali na zastrešenie, sú z hľadiska dispozície nevýhodné. Problémom sú najmä plné väzby a väzné trámy, ktoré zmenšujú podchodnú výšku krovu. V takom prípade je dobré plné väzby s väznými trámami nahradiť oceľovými rámami, ktoré umožnia voľnejšiu dispozíciu podkrovia. Po odstránení väzných trámov musí byť najvyšší strop spevnený tak, aby dokázal nahradiť ich statickú funkciu.

Spevnenie stropov

V minulosti sa priestory s rozpätím 5 až 7 m, pri významných stavbách s rozpätím 9 až 10 m, zastropovali drevom. Drevo proti požiaru chránili nehorľavý záklop, násypy a trstinová omietka.


Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?

43746

Tieto stropy nie sú vhodné na zväčšené zaťaženie, ktoré rekonštrukcia vždy prináša. Preto treba pôvodné drevené stropy spevniť spriahnutím s nadbetónovanou 60 mm hrubou železobetónovou doskou nad záklopom pomocou klincovania. Toto riešenie je vhodné na staršie povalové aj trámové stropy, dokonca aj keď sú v nich odhnité trámy. Aby sa zmenšil priehyb stropu, treba pred betonážou strop dočasne podoprieť, počas nej sa treba riadiť osobitnými technologickými predpismi.

Náhrada plných väzieb oceľovými rámami


Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?

43738

Aby sa dali väzné rámy, stĺpiky a vzpery odstrániť, treba okrem spevnenia dreveného stropu nahradiť niektoré strešné prvky oceľovými výstužnými rámami, ktoré podoprú starý krov nad klieštinami tak, aby horná časť krovu aj s krytinou zostali neporušené. Rámy sa vkladajú do každej plnej väzby krovu. Navrhujú sa z dvoch zvarených valcovaných prierezov tvaru U. Dva rámy obopínajú drevené časti krovu (stĺpiky, väznice alebo krokvy) a po ich zosvorkovaní a ukotvení možno drevené stĺpiky tesne pod oceľovými rámami odpíliť. Väzné trámy, do ktorých sú rámy zapustené a prepojené svorníkmi, sa odpília v blízkosti dvojice rámov. Oceľové rámy sa ukotvujú skrutkami do zatvrdnutej železobetónovej dosky alebo sa privarujú na oceľové nosníky zapustené v murive.


Čo so starým krovom, ktorý zavadzia?

43740

Oceľové konštrukcie sa musia pri podkrovných úpravách chrániť proti požiaru. Najvhodnejšou ochranou sú obklady zo sadrokartónových dosiek s hrúbkou závislou od požadovanej požiarnej bezpečnosti. Starý krov po odstránení väzných trámov, stĺpikov a vzpier s podchytením oceľovými rámami znesie aj zmenu strešného plášťa napríklad z plechovej na ťažkú krytinu so zateplením. Zvýšené zaťaženie znesie aj obvodové murivo, ktoré sa navrhuje podľa starých bezpečných noriem s hrúbkami stien 650 mm z plných tehál. Pri rekonštrukcii pultových striech sa na podchytenie dreveného krovu používa dvojica polrámov ukotvených v rôznych úrovniach. Náhrada plných väzieb oceľovými rámami je medzi investormi veľmi vyhľadávaná najmä z finančných dôvodov.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: krov podkrovie rekonštrukcia starykrov
Zdieľať článok

Diskusia