suchý múrik

Suchý múrik
Záhradné stavby

Suchý múrik

Suchý kvetinový múrik je nižší oporný múrik postavený z kameňa bez použitia malty – nasucho. Maltu tu nahrádza zemina, do ktorej sa sadia rôzne druhy skalničiek, ktoré múrik spevňujú, ale aj oživujú a skrášľujú. Kvetinový múrik je záhradnou obdobou prírodných skalných a skalnatých útvarov porastených rozchodníkmi a skalnicami i v zvislých skalných štrbinách. Kvety rastlín i vyhriate medzery v skalách hojne navštevuje hmyz (rôzne druhy chrobákov, motýle, svrčky) i drobné živočíchy (najmä jašteričky), takže sú špecifickým a druhovo bohatým biotopom.