23. 02. 2006
Zdieľať

Suchý kvetinový múrik je nižší oporný múrik postavený z kameňa bez použitia malty – nasucho. Maltu tu nahrádza zemina, do ktorej sa sadia rôzne druhy skalničiek, ktoré múrik spevňujú, ale aj oživujú a skrášľujú. Kvetinový múrik je záhradnou obdobou prírodných skalných a skalnatých útvarov porastených rozchodníkmi a skalnicami i v zvislých skalných štrbinách. Kvety rastlín i vyhriate medzery v skalách hojne navštevuje hmyz (rôzne druhy chrobákov, motýle, svrčky) i drobné živočíchy (najmä jašteričky), takže sú špecifickým a druhovo bohatým biotopom.

Postavením suchého múrika v záhrade umožníme rôznym živočíchom jeho osídlenie – stane sa kúskom pravej prírody v záhrade. Suchý kvetinový múrik, na rozdiel od ostatných oporných múrikov, je pôsobivý nielen svojou líniou a charakterom stavebného materiálu, ale aj rastlinkami, ktoré sú jeho súčasťou.

Umiestnenie

Kvetinový múrik stavaný nasucho a vysadený rastlinami sa hodí všade tam, kde treba potlačiť strohosť pôsobenia kamenného muriva alebo zmäkčiť okolitý priestor. Môže podoprieť menšie svahy na pozemku záhrady, ohraničiť zapustené odpočívadlo, veľmi pekné je jeho napojenie na skalku a vytvorenie väčšej skalkovej kompozície. V miernejšom teréne stačí postaviť jeden múrik, pri prudšom svahu sa uplatní sústava viacerých. Kvetinový múrik môže stáť aj samostatne ako obojstranný, voľne stojaci suchý múrik, tzv. kvetinový val. Najlepšie sa hodí na oddelenie prvkov, častí alebo funkcií v záhrade, napr. na oddelenie schodiska a odpočívadla, odpočívadla a chodníka či trávnika, na konci záhrady a pod. Suché kvetinové múriky sú vhodné do väčších záhrad prírodného alebo vidieckeho charakteru, na okrajové pozemky s pohľadom do krajiny, do prírodného prostredia okolo chát a víkendových rekreačných domov, do hornatého a horského prostredia.

Tvar a rozmery

Kvetinový múrik je líniovou stavbou, pri ktorej pohľadovom pôsobení sa uplatňuje nielen jej výška, ale aj tvar jej línie. Tá je oproti výške oveľa dlhšia a dominantná. Línie múrikov je vhodné viesť v oblúkoch, vlnách, lomiť ich alebo členiť rôznymi motívmi, ako sú schody, vodné nádrže, prípadne, ak to terén umožňuje, ich znižovať dostratena. Primeraná výška suchých múrikov je od 50 do 80 cm, vyššie múriky (do 1 m) sa stavajú len výnimočne, ak sa strmosť terénu nedá riešiť inak. Ak potrebujeme zdolať väčší výškový rozdiel a máme dostatok miesta, je vhodné stavať múriky nižšie, ale v niekoľkých stupňoch nad sebou oddelených pozdĺžnymi plošinkami.

Stavba


Suchý múrik

46442

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta

Na stavbu kvetinového suchého múrika môžeme použiť rôzne druhy lomového (opracovaného alebo čiastočne opracovaného) kameňa alebo kamenných dosák. Najvhodnejší je kameň z miestnych zdrojov, vyskytujúci sa v blízkom alebo širšom okolí záhradného pozemku. Je vhodné, ak ladí alebo je totožný s materiálom použitým na sokel či iný obklad domu. Kameň na stavbu múrika však musí byť kvalitný, s minimálnou nasiakavosťou a zmáčavosťou. Z lomového kameňa sú najvhodnejšie žula, rula, syenit, hutný jemnozrnný pieskovec a vápenec. Pieskovec a vápenec sú najkrajšie a najlepšie ukladateľné pre svoju vrstevnatú štruktúru. Nevhodné sú mäkká opuka, bridlica, hrubozrnný pieskovec a všetky nasiakavé druhy kameňov. Materiál – kameň – musí byť čiastočne opracovaný, predná strana musí byť rovná.

Pri stavbe suchého múrika používame ako spojovací a čiastočne vyrovnávací materiál namiesto malty záhradnú zeminu, do ktorej ihneď pri stavbe alebo po jej dohotovení vysádzame rastliny. Zeminou sa zasýpajú nielen škáry medzi kameňmi, ale aj priestor za múrikom. Zemina musí byť kvalitná, priepustná, dopredu pripravená, s prímesou piesku a drobného štrku.

Zakladanie a drenáž

Hĺbka základov musí zodpovedať výške múrika. Pre nižšie múriky, ktorých výška nepresahuje 50 cm, stačí hĺbka základov 20 až 25 cm. Múriky do výšky 80 cm by mali mať základy hlboké 30 až 40 cm. Dno výkopu treba zhutniť. Za suchým múrikom, ktorý podopiera svah alebo ohraničuje záhon, je vhodné urobiť drenážny zásyp, aby nedochádzalo k vymývaniu pôdy. Preto sa medzi základ múrika a prírodný terén v spodnej časti zásypu za múrikom dáva štrková vrstva (môžu sa použiť aj drobné zvyšné kamene zo stavby). Na štrk môžeme použiť vrstvu priepustnej geotextílie, aby sa nezanášala zeminou.

Výsadba rastlín

Rastliny môžeme vysádzať do múrika hneď pri stavbe alebo až dodatočne. Múriky s náročnejšou kvetinovou úpravou (použitie väčšieho množstva druhov) je vhodné stavať podľa premysleného a aspoň schematicky spracovaného a nakresleného návrhu, čo je výhodné aj z hľadiska zaobstarávania výsadbového materiálu.

Výber vhodných rastlín


Suchý múrik

46441

Suchý múrik je špecifické prostredie, ktoré vyžaduje aj určitý výber rastlinných druhov. Najvhodnejšie sú skalničky a niektoré plazivé dreviny. Výber je ovplyvnený v prvom rade orientáciou múrika na svetové strany, teda jeho oslnením. Pre oslnené múriky, obrátené na juh a západ, je veľký výber druhov, pričom môžeme použiť takmer všetky suchomilné skalničky. Múriky orientované na sever a východ musia byť vysádzané tieňomilnými druhmi alebo takými, čo znesú tieň. Veľmi dôležité pri výbere druhov je uvedomiť si, že životné podmienky pre rastliny sa na rôznych miestach múrika odlišujú. Pri umiestňovaní rastlín rozlišujeme tri stanovištia – koruna (vrchol), škáry a úpätie múrika.

V korune múrika je málo vlahy a viac pôdy, hodia sa sem druhy vytvárajúce vankúše, plazivé a prevísajúce dreviny a cibuľoviny. Z drevín sa uplatnia najmä nižšie druhy skalníkov (Cotoneaster), bohato kvitnúci (jedovatý) lykovec (Daphne cneorum), nízke pôvodné druhy rododendronov (Rhododendron impeditum, R. camtschaticum, R. hirsutum), zanoväte (Chamaecytisus praecox), vresovce (Erica harbacea), plazivá vŕba (Salix repens), ľubovník kalíškatý (Hypericum calycinum), levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia), nátržník krovitý (Potentilla fruticosa). Z trvaliek sú veľmi efektné niektoré druhy skalničiek vytvárajúcich previsy, lebo pri výsadbe na vrchol múrika z neho splývajú. Sú to iberka (Iberis), mydlica (Saponaria), rožec (Cerastium), tarička (Aubrieta), tarica (Alyssum) atď.

V škárach muriva je málo substrátu a vlaha len zo zrážok. Sadia sa sem druhy, ktoré sa hodia do štrbín, a rastliny vytvárajúce splývavé vankúše. Po dorastení najviac oživujú a skrášľujú múrik. Sú to štrbinové skalničky – rastliny drobnejšieho vzrastu, odnožujúce, ktoré zvislé štrbiny časom celkom vyplnia, predovšetkým skalnice (Sempervivum), niektoré rozchodníky (Sedum), drobné klinčeky (Dianthus deltoides) a mnohé druhy lomikameňov (Saxifraga).

Najviac vlahy je pri päte múrika, kde sú preto pre rastliny podmienky najpriaznivejšie. Tu však musíme dbať na to, aby sme vybrali neodnožujúce, zakrpatené a slabo rastúce druhy, ktoré nám svojím vzrastom nebudú múrik zakrývať. Vhodné sú trsnaté skalničky, ktoré vytvárajú jednotlivé trsy alebo malé kríčky, používajú sa jednotlivo alebo v malých skupinkách. Patria sem čemerica (Helleborus), hlaváčik (Adonis), levanduľa (Lavandula), prýštec (Euphorbia), poniklec (Pulsatilla) a iné.

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: rastliny suchý múrik záhrada zeleň
Zdieľať článok

Diskusia