tepelná pohoda

Prečo teplotu vnímame zakaždým inak?
Materiály

Prečo teplotu vnímame zakaždým inak?

Pokiaľ je teplota v našom okolí ideálna – nevnímame ju. V momente, kedy nám začína byť horúco alebo zima, okamžite zbystríme pozornosť.

Tepelná pohoda vo vykurovaných priestoroch
Energia

Tepelná pohoda vo vykurovaných priestoroch

V modernej spoločnosti trávi človek väčšiu časť svojho života, často aj 23 hodín denne, v interiéri budovy – doma, v škole, na pracovisku. Pre príjemný pocit v tomto uzavretom prostredí treba splniť niekoľko požiadaviek. Najdôležitejšou zložkou je tepelno-vlhkostná mikroklíma, charakterizovaná optimálnym tepelným stavom interiéru – tepelnou pohodou. Jej narušenie ohrozuje vyrovnaný teplotný stav ľudského organizmu, ktorý patrí k základnej podmienke existencie ľudského organizmu.

Zasklené plochy a pohoda v podkroví
Strecha, podkrovie

Zasklené plochy a pohoda v podkroví

Zasklená plocha v zastrešení nie je iba dekoratívny prvok. Prepúšťa svetlo dovnútra a otvára priestor do exteriéru, ale v letnom období môže spôsobiť aj výraznú tepelnú nepohodu, pri ktorej vznikne skleníkový efekt. Na dosiahnutie optimálnej vnútornej klímy netreba zmenšovať veľkosť sklenej plochy. Niektoré orientácie sú na situovanie sklených strešných plôch výhodnejšie, ale strecha má spravidla iba dva sklony, preto jej orientáciu nemožno zmeniť a treba sa prispôsobiť danému stavu.