Zasklené plochy a pohoda v podkroví

17. 10. 2005
Zdieľať

Zasklená plocha v zastrešení nie je iba dekoratívny prvok. Prepúšťa svetlo dovnútra a otvára priestor do exteriéru, ale v letnom období môže spôsobiť aj výraznú tepelnú nepohodu, pri ktorej vznikne skleníkový efekt. Na dosiahnutie optimálnej vnútornej klímy netreba zmenšovať veľkosť sklenej plochy. Niektoré orientácie sú na situovanie sklených strešných plôch výhodnejšie, ale strecha má spravidla iba dva sklony, preto jej orientáciu nemožno zmeniť a treba sa prispôsobiť danému stavu.


Najprijateľnejšie sú juhovýchodná a juhozápadná orientácia. Keďže každé preslnenie, ranné alebo večerné, má určité výhody i nevýhody, treba takto orientované strešné okná alebo vikiere tieniť. V niektorých oblastiach, najmä horských, je dôležité, aby sa zasklené strešné plochy nesituovali v smere prevládajúcich vetrov. Veľmi utesnené okná síce znižujú prirodzenú filtráciu vzduchu a jeho prúdenie, ale konštrukcia zároveň nedýcha.


Cez zasklenú plochu preniká veľké množstvo svetla. Môže sa však stať aj horúcim kráterom, ak sa nevyrieši skleníkový efekt, ktorý vzniká, keď slnečné žiarenie vnikne do interiéru, a neodvedie sa von. Prvé, veľmi účinné opatrenie, pomocou ktorého možno skleníkový efekt znížiť či dokonca úplne vylúčiť, je prevzdušňovanie a vetranie priestoru. Po osadení otváravých krídel v hornej časti zasklenej plochy môže teplý vzduch unikať cez ne von, zatiaľ čo v dolnej časti cez otváravé prvky studený vzduch vniká dovnútra. Pri strešných oknách sa môže vetranie zabezpečiť ventilačnou klapkou. Aby sa vnútorné priestory za zasklenou plochou v lete priveľmi neprehrievali, treba použiť tienidlá. Vnútorné tieniace prvky nie sú veľmi nákladné, ale sú menej účinné. Vonkajšie prvky protislnečnej ochrany odrážajú väčšinu slnečného žiarenia, prv ako vnikne dnu cez zasklenú plochu. Sú teda skutočne účinné. Ak je ich regulácia umiestnená vo väčšej výške, musí mať ovládanie diaľkové, ručné, t. j. mechanické, s kľukou, alebo najmodernejšie automatické, naprogramované podľa počasia, ktoré je finančne náročnejšie. Strešné okná situované na južnej strane by mali mať vnútorné tienenie a vonkajšiu rozptylovú markízu.

Zimné záhrady ako solárne zariadenia treba situovať len na južné strany alebo s odklonom priečelia najviac 45° na juhovýchod alebo juhozápad. Ak majú slúžiť len na pobyt, ich odklon môže byť aj väčší než 45° . Musia mať vetranie minimálne vetracími štrbinami a z vonkajšej strany sú tienené odsadenou tieniacou roletou, kde vzdialenosť rolety od skla umožňuje prúdenie vzduchu. V dvojpodlažných skleníkoch treba dávať pozor na teplotný gradient.

Kategória: Strecha, podkrovie
Tagy: podkrovie tepelná pohoda
Zdieľať článok

Diskusia