trafostanica

Kuriózna premena: Trafostanica s príbehom ako z románu. Záchrancovia z nej spravili rekreačné bývanie
Návšteva

Kuriózna premena: Trafostanica s príbehom ako z románu. Záchrancovia z nej spravili rekreačné bývanie

Pod mohutným hradom v Lipnici nad Sázavou sa nachádza drobný (10 m2) objekt bývalej trafostanice z roku 1913. Namiesto demolácie sa dočkala záchrany v zmysle princípov udržateľnosti. Unikátnou premenou interiéru sa zmenila na krátkodobé rekreačné bývanie jediné svojho druhu v Čechách. Autorom a iniciátorom kurióznej premeny je advokát Jiří Rokoský.