umkot

Umiestnenie kotla v dome
Energia

Umiestnenie kotla v dome

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení daných normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Pred umiestnením kotla musíme poznať možnosti a podmienky na umiestnenie. V každom dome sú iné podmienky. Najprv však treba vedieť presný typ kotla, ktorý sa má v dome umiestniť.