vmeste

Postavený v meste
Návšteva

Postavený v meste

Po období, keď menší stavebníci z mesta utekali do okolitej krajiny, aby si na novoponúknutých pozemkoch postavili svoje rodinné sídla, nastala podobne, ako aj inde vo svete etapa, keď sa postupne prehodnocovali mestské parcely a začali sa využívať na individuálnu rodinnú výstavbu. Najväčšiu pozornosť, starostlivosť a snahu o nové efektívne využitie si získali najmä najcennejšie pozemky v centrách miest. Bývať vonku a mať k dispozícii všetko, čo mesto ponúka, je pre obyvateľov satelitov často len teóriou. Masívnym presunom ľudí nezodpovedajú existujúce komunikácie, ale ani parkovacie kapacity v meste. Ovzdušie v mestách sa vďaka čistejším palivám a katalyzátorom v automobiloch výrazne zlepšilo, ale vytúženej prírody na rozparcelovaných a zastavaných poliach veľa nezostalo.