Postavený v meste

Postavený v meste

05. 12. 2005
Zdieľať

Po období, keď menší stavebníci z mesta utekali do okolitej krajiny, aby si na novoponúknutých pozemkoch postavili svoje rodinné sídla, nastala podobne, ako aj inde vo svete etapa, keď sa postupne prehodnocovali mestské parcely a začali sa využívať na individuálnu rodinnú výstavbu. Najväčšiu pozornosť, starostlivosť a snahu o nové efektívne využitie si získali najmä najcennejšie pozemky v centrách miest. Bývať vonku a mať k dispozícii všetko, čo mesto ponúka, je pre obyvateľov satelitov často len teóriou. Masívnym presunom ľudí nezodpovedajú existujúce komunikácie, ale ani parkovacie kapacity v meste. Ovzdušie v mestách sa vďaka čistejším palivám a katalyzátorom v automobiloch výrazne zlepšilo, ale vytúženej prírody na rozparcelovaných a zastavaných poliach veľa nezostalo.


Postavený v meste

37174
Pavel Rydl

Navštívili sme jednu novostavbu postavenú na pôdoryse domu z 19. storočia. Na nároží hlavnej prejazdnej ulice uprostred mesta bola kedysi dielňa, kde sa čalúnili sedadlá do automobilov, a obchod. Pôvodný dom bol vzhľadom na svoj vek v takom stave, že nemalo zmysel renovovať ho. Ako najlepšie riešenie sa javilo dom zbúrať a postaviť nový. „Chceli sme postaviť dom, ktorý by slúžil celej našej rodine. Snažili sme sa, aby pripomínal starý dom a rešpektoval okolie a aby sa celá situácia v lokalite príliš nezmenila. Z vonkajšej strany, z ulice, je stavba pomerne uzavretá a naše súkromie sa odohráva vnútri átria,“ vysvetľuje pán majiteľ.

Základné predstavy


Postavený v meste

37177
Pavel Rydl

V rodinných debatách sa spresňovali požiadavky na jednotlivé priestory v dome a ich nadväznosť. Zámerom bolo, aby vznikol dom, ktorý bude vo vnútornom trakte otvorený a presvetlený. Na prízemí mal byť čo najväčší obytný priestor so začlenenou kuchyňou, ktorá neoddeľuje človeka pracujúceho v kuchyni od ostatnej spoločnosti, tak ako to bolo za starých čias. Obytný priestor s východmi do átria mal byť prepojený so zimnou záhradou, celoročne využiteľnou na pobyt. Ďalšie požiadavky sa týkali dostatočného počtu izieb pre návštevy dospelých detí a ich rodín, pracovne a bezbariérového riešenia celého prízemia. Súčasťou domu mala byť aj garáž.

Úloha pre architekta

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Postavený v meste

37178
Pavel Rydl

„Dospeli sme k názoru, že architekt by mal byť miestny, mal by poznať pomery a, samozrejme, mať určitú prax. Na odporúčanie sme oslovili Ing. arch. Schusterovú,“ pokračuje domáci pán. „Hlavnými požiadavkami, ktoré sme jej predložili, boli: čo najviac eliminovať rušivý vplyv blízkej ulice, presvetliť dom z južnej strany a navrhnúť také využitie malého pozemku, aby čo najväčšia plocha zostala vcelku. Riešením sa malo vytvoriť zákutie, kde si možno posedieť v úplnom súkromí, aj keď uprostred mesta.“ Snahy naplniť želania investora a nájsť riešenie v špecifických podmienkach mesta viedli k tomu, že dom je osadený až na hrane pozemku pri chodníku a zachováva pôdorys pôvodného domu v tvare L. Severnú obvodovú stenu orientovanú k hlavnej ulici členia len nízke, vysoko osadené okná severského štýlu, ktoré presvetľujú kuchyňu a obývaciu izbu. Vchod do domu i vjazd do garáže sa nachádzajú pri západnej stene orientovanej do vedľajšej ulice. Výjazd i vjazd automobilov je tu jednoduchší ako na hlavnej frekventovanej ulici a vnútro domu je tak lepšie chránené pred vplyvom rušnej prevádzky na ulici. Naopak vnútorné steny domu orientované do vlastného átria presvetľujú sklenená zimná záhrada a veľké okná.

Ako vyhovieť miestnym podmienkam


Postavený v meste

37184
Pavel Rydl

Museli sa rešpektovať línie oboch ulíc, dodržať maximálna výška stavby a zachovať silueta prízemného domu s obytným podkrovím, aby sa nezakryl pohľad na barokový štít susednej budovy. Pre vysokú hladinu spodnej vody a blízkosť rieky sa v dome nemohol vybudovať suterén, všetky miestnosti sa museli vojsť na prízemie a do podkrovia. Ako veľký problém sa ukázal uhol nárožia, ktorý nie je pravý, ale má približne 72,5°. Ostrý roh architektka skosila a do atypického priestoru umiestnila vstupnú halu so schodišťom. Do nárožného hrebeňa strechy vsadila sklenený svetlík, ktorý osvetľuje vnútorný priestor „Spočiatku sme sa k svetlíku stavali rozpačito a nedôverčivo. Mysleli sme si, že schodisko by mohlo byť osvetlené cez okná v stene a predstavovali sme si atypické tvary okien. Nakoniec sme architektke dali za pravdu, že svetlo zhora bude v priestore schodiska oveľa prirodzenejšie a príjemnejšie a lepšie osvetlí celý priestor. Svetlík zvýrazňuje atypické nárožie a jedinečný tvar domu,“ dopĺňa domáca pani. Na prízemí sa okrem obytného priestoru s kuchyňou a zimnej záhrady nachádza aj jedna izba, kúpeľňa a WC, v podkroví sú umiestnené tri spálne, pracovňa a dve kúpeľne.

Hľadanie kvalitného dodávateľa


Postavený v meste

37179
Pavel Rydl

Nájsť dodávateľa stavby nebolo jednoduché. „Rozhodli sme sa všetky práce zadávať zásadne miestnym firmám. Vychádzali sme z predpokladu, že si nebudú môcť dovoliť kaziť svoju povesť v mieste svojho sídla. Oslovili sme päť firiem a od všetkých sme dostali veľmi podobné ponuky. Začali sme teda zháňať referencie. Po ich vyhodnotení vyšla ako víťaz jediná firma, ktorá mala takú dobrú povesť a také množstvo práce, že sme museli čakať celý rok, kým mohla prevziať našu zákazku. Táto situácia by možno niekoho odradila, ale vôbec neľutujeme, že sme čakali. Dom je veľmi atypický a mnoho detailov bolo treba riešiť na mieste v priebehu výstavby. Šéf stavebnej firmy v spolupráci s architektkou erudovane a zodpovedne vyriešili každý problém na mieste. Musím pochváliť celú stavebnú firmu. Takú skupinu poctivých, kvalifikovaných a zohratých ľudí som ešte nevidel,“ spokojne hodnotí domáci pán. Dôležité je, že nemali dôvod sa so stavbou ponáhľať, a tak nevznikali chyby pod tlakom časovej tiesne. Výstavba mala svoj rytmus. Prvý rok urobili len základovú dosku, ktorá zostala cez zimu stáť. Druhý rok postavili hrubú stavbu, ktorú opäť nechali cez zimu sadať, a až na tretí rok dom dostavali.

Účelné zariadenie


Postavený v meste

37180
Pavel Rydl

V interiéri presadzovali majitelia minimalizmus. Neželali si koberce ani záclony a sústredili sa na vybraté materiály: drevo, kov a sklo. V dome chceli len minimum účelného nábytku a predmetov. „Celý život sme žili v dome rodičov, ktorý bol zariadený nábytkom zodpovedajúcim ich generácii. Vyberali sme teda nábytok moderný, aby sme našim potomkom zanechali akúsi štafetu zodpovedajúcu dnešnej dobe. Zariaďovanie sa začalo požiadavkou na veľký jedálenský stôl, pri ktorom by sa mohla stretávať celá rodina. Hľadali sme stôl pre dvanásť ľudí, pri ktorom sa po zložení dvaja ľudia necítia stratení. To bol prvý kus nábytku, ktorý sme si vyhliadli a zaobstarali a od neho za odvíjalo všetko ostatné.“ Záhradu majitelia koncipovali ako čisto odpočinkovú zónu na podporu kladných emócií, pretože úžitkovú záhradu už majú na inom mieste. Postačil hladký trávnik, pár drevín a rododendronov. Komfort významne zvyšuje malý vyhrievaný bazén s celoročnou prevádzkou.

Dobré skúsenosti

„Ešte sme tu neprežili ani celý rok, ale zatiaľ máme len samé dobré skúsenosti. Oceňujeme, že dom uprostred mesta má garáž v dome, čo nie je celkom bežné, a tak zájdeme s autom až do domu. Všetky okná majú hliníkové predokenné rolety, ktoré sa osvedčili aj ako dobrá protihluková ochrana. V podkroví sú vo väčšine miestností strešné okná. Tri z nich sa podarilo nasmerovať tak, aby bol z nich výhľad na vežu zámku a vežu kostola. Vyzerá to ako obraz v streche – je to lepšie, ako sa dívať len na prázdnu oblohu.“


Vizitka architekta

Ing. arch. Irena Schusterová
“Pri navrhovaní hmoty akéhokoľvek objektu sú veľmi dôležité miesto stavby a celé jeho okolie. Aby objekt dobre fungoval, treba rešpektovať aj požiadavky budúceho užívateľa, v tomto prípade to boli nároky rodiny na kvalitné bývanie. Zámerom bolo osadiť celkom súčasnú netradičnú stavbu do existujúcej mestskej zástavby. Dôležitým prvkom bolo navrhnúť riešenie, ktoré umožní majiteľom a užívateľom stavby pokojné bývanie na pozemku susediacom s frekventovanou ulicou.”

Údaje o stavbe:

Projekt: Ing. arch. Irena Schusterová
Realizácia: VAČKÁŘ – ČERNÝ
Pozemok: 500 m2
Zastavaná plocha: 244 m2
Úžitková plocha: 384 m2
Technický opis: stavba nie je podpivničená, železobetónová základová doska, nosné múry z tehlových blokov, strop z predpätých stropných panelov a monolitické železobetónové dosky, drevený krov s oceľovou nosnou konštrukciou, živičný šindeľ, medené klampiarske prvky, fasáda zateplená polystyrénom, plastové okná, dyhované vnútorné dvere, na podlahy vrstvené brezové, dubové a čerešňové vlysky, betónové a oceľové schody obložené dubovými fošňami, plynový kondenzačný kotol, podlahové vykurovanie a radiátory, zimná záhrada, vyhrievaný bazén 4,5 × 2,5 m

Kategória: Návšteva
Tagy: dom nábytok návšteva novostavba vmeste zariadenie
Zdieľať článok

Diskusia