vodorovné konštrukcie

Stropy a vodorovné konštrukcie
Stavba a rekonštrukcia

Stropy a vodorovné konštrukcie

Stropy sú vodorovné nosné deliace konštrukcie, ktoré rozdeľujú priestor budovy vo zvislom smere na jednotlivé podlažia a určujú celkový charakter nosnej konštrukcie budovy. Strop musí zabezpečiť vodorovné stuženie objektu. Charakter prevádzky budovy rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje voľbu nosnej konštrukcie stropu.

Rekonštrukcie a opravy stropov
Stavba a rekonštrukcia

Rekonštrukcie a opravy stropov

Do skupiny vodorovných nosných konštrukcií zaraďujeme predovšetkým stropné konštrukcie. Opravy stropov patria k najnáročnejším prácam. Ich poruchy spôsobujú deformáciu objektov a dokonca aj ich demoláciu. Príčin, prečo poruchy stropov vznikajú, je niekoľko: použitie nekvalitného materiálu, strata pevnosti materiálu vplyvom biochemických procesov (korózia ocele, hniloba dreva), použitie nekvalitných technológií alebo nedodržanie technologickej disciplíny, nerovnomerné sadanie objektu, vychýlenie zvislých konštrukcií, únava materiálu alebo preťaženie. Medzi vodorovné nosné konštrukcie môžeme zaradiť aj schodištia a konštrukcie zastrešenia.