Vegetačná strecha a dnešné moderné technológie

Vegetačná strecha a dnešné moderné technológie

14. 03. 2011
Zdieľať

Strešná záhrada sa u nás ešte stále považuje za drahý a komplikovaný módny výstrelok, ktorý prináša iba starosti s pretekajúcou strechou. To je veľká škoda, pretože strešná záhrada alebo vegetačná strecha prešla od svojho vzniku (obľúbené boli už v 6. storočí pred n. l. na Blízkom východe) dlhú cestu a dnešné moderné technológie nechať na ekologickú a estetickú konštrukciu s výbornými tepelnotechnickými vlastnosťami.

Ako nám povedal Ing. Marek  Sobola, PhD., odborník na krajinnú architektúru a dizajn, z firmy martes FLORA, strešné záhrady delíme na dva základné typy – extenzívne a intenzívne.

Extezívne strešné záhrady

Tieto záhrady sú spravidla limitované stupňom záťaže do 300 kg/m2. Hrúbka substrátu je 60 až 200 mm. Zvyčajne sa zakladajú na rovných strechách alebo strechách do sklonu 45 stupňov. Strechy so sklonom viac ako 45 stupňov sú skôr zriedkavosťou. Vyžadujú špeciálne technické vyriešenie uchytenia vrstiev proti zosuvu, najčastejšie výsadbami v špeciálnych kazetách, pričom každá kazeta musí byť osobitne prichytená ku konštrukcii strechy. Tieto záhrady sa zakladajú s použitím minerálnych substrátov a najčastejšie sa používajú v oblastiach s nízkymi zrážkami, pretože extenzívna strecha dokáže zachytiť prívalové zrážky, ktoré poväčšine odtekajú do kanalizácie a strácajú sa rýchlym odtečením vody z krajiny. Ak sa podarí vystihnúť prirodzené ekologické prostredie a vybrať správne spoločenstvo rastlín, mala by extenzívna strešná záhrada fungovať úplne prirodzene bez potrebnej údržby.

Kombinácia výsadby kríkov a stromov do nádob a priamej výsadby do substrátu, ktorý je súčasťou strešného systému, umožňuje vytvoriť terasu s prvkami extenzívno-intenzívnej vegetačnej strechy. (foto: Zahrady Praha)

 

Intenzívne strešné záhrady

Tieto záhrady nazývame intenzívne najmä preto, že im musíme venovať väčšiu starostlivosť a častejšiu údržbu. Na ich založenie možno okrem minerálnych substrátov použiť aj substráty na báze zeminy či kombinované minerálno-pôdne zmesi. Ich hrúbka je od 200 do 500 mm, prípadne aj viac, podľa použitých druhov a kategórií rastlín. Musíme však brať do úvahy statické zaťaženie strechy pri vyšších hrúbkach substrátu. V oblastiach s občasnými zrážkami je nevyhnutné použiť aj závlahové systémy. Pri tomto type striech sa ako rastlinný kryt často využíva intenzívny trávnik, komponovaný ako stredová lúka obklopená porastom pôdopokryvných drevín. Zo všetkých vegetačných prvkov však práve trávnik vyžaduje neustálu starostlivosť. Ak by sme trávnik nechali voľne prerásť do lúky, svojím vysemeňovaním bude zaburiňovať okolité záhony drevín.

Argumenty za tvorbu strešných záhrad a ich výhody

•    zadržanie vody v krajine
•    zníženie teploty v okolí objektu
•    tvorba kyslíka
•    estetická – pohľadová funkcia
•    zabránenie prehrievaniu objektu
•    zabránenie zvetrávania striech pôsobením UV žiarenia
•    zníženie nákladov na klimatizovanie a vykurovanie objektu
•    zníženie nákladov na odkanalizovanie
•    ochrana strešných vrstiev

Extenzívnu strešnú záhradu možno realizovať aj na staršej zástavbe, pretože rastlinám vhodným pre tento typ záhrady postačí aj 6 cm substrátu. Základnou podmienkou správneho fungovania strechy je bezchybne zvládnutá hydroizolácia. (foto: Icopal)
Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: drenážna ekologia izolácia ochranná strecha strešná substrát terasa vrstva záhrada zakladanie zeleň
Zdieľať článok

Diskusia