výmena krovu

Obnovujeme krov
Strecha, podkrovie

Obnovujeme krov

Takmer všetky strechy budov, ktoré sú dnes chalupami, sú zakryté šikmými strechami, pritom prevažná väčšina krovov, ktoré sa nad chalupami nachádzajú, má hambálkovú konštrukciu – s krokvovým rámom, spojeným v hornej časti priečnym hambálkom a uloženým na dvoch pomúrniciach, alebo krokevniciach. Menšia časť budov je zastrešená stolicovými sústavami – najmä stojatou, ale aj ležatou stolicou a okrajovo sa vyskytujú aj iné sústavy (najmä na najstarších budovách).