zdravé

Zdravo sa dá nielen žiť, ale aj bývať
Materiály

Zdravo sa dá nielen žiť, ale aj bývať

Pojmy ako zdravý, ekologický, prírodný, či bio na nás dennodenne vykukujú z obálok časopisov, reklám i popisov výrobkov. Zdravý životný štýl čím ďalej tým viac preniká do všetkých oblastí nášho života. Prečo sem teda nezahrnúť aj bývanie?

Zdravé teplo z pece
Energia

Zdravé teplo z pece

V kachliarskej praxi sa používa pojem zdravé teplo. Oficiálny termín pre tento pojem nie je stanovený. Popisom vlastností pecí ho však možno definovať (aj keď len čiastočne).

Seminár Byt pre zdravé bývanie
Aktuality

Seminár Byt pre zdravé bývanie

Medzinárodný dvadsiaty prvý ročník veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre je možné považovať za jednu z najvýznamnejších akcií slovenského nábytkárskeho priemyslu. Súčasné obdobie je charakteristické prudkým vývojom techniky a elektroniky a ich aplikáciu do všetkých výrobkov, ktoré sú okolo nás. Nie je tomu inak ani v oblasti nábytkárskej výroby a jej produktov. Spojenie techniky s nábytkom do jedného celku, ktorý bude pôsobiť nielen účelovo, ale aj esteticky, je náročné na prácu dizajnéra a výrobcu nábytku.