Seminár Byt pre zdravé bývanie

28. 02. 2011 Zdieľať

Medzinárodný dvadsiaty prvý ročník veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre je možné považovať za jednu z najvýznamnejších akcií slovenského nábytkárskeho priemyslu. Súčasné obdobie je charakteristické prudkým vývojom techniky a elektroniky a ich aplikáciu do všetkých výrobkov, ktoré sú okolo nás. Nie je tomu inak ani v oblasti nábytkárskej výroby a jej produktov. Spojenie techniky s nábytkom do jedného celku, ktorý bude pôsobiť nielen účelovo, ale aj esteticky, je náročné na prácu dizajnéra a výrobcu nábytku.

Seminár má za účel naznačiť cesty v citlivom prepojení techniky,  dizajnu a zdravého bývania a súčasne predstaviť novú techniku uplatňovanú v nábytku ako celku. Seminár má za účel súčasne oboznámiť manažérov firiem, dizajnérov a verejnosť o  situácii v  nábytkárskej výrobe doma i vo svete.      

Miesto a termín konania
Protokol, sála č. 2 (medzi pavilónmi B a C)
Areál výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo, š.p. Nitra
Dňa 10. 3. 2011

Časový harmonogram
09:15  – 09:30    Prezentácia

09:30  – 09:55  Úvod
Drevo pre  život v treťom tisícročí
Ing. Igor Patráš, prezident ZSD SR
 
10:00 – 10:25    Názor lekára  – ortopéda na  byt a jeho  zariadenie
Doc .MUDr. Ivan Müller, CSc., Klinika ortopédie Brno, ČR

10:30  – 10:55    Kuchyňa stredobodom technických vymožeností
Ing. arch. Boris Hála
Ústav nábytku, designu a bydlení
Mendelova univerzita Brno

11:00 – 11:25    Využitie výpočtovej techniky v tvorbe a výrobe nábytku   
Ing. Špinar, konateľ
Špinar – Software, s.r.o., Brno

Prihlásenie k účasti
Záväzná prihláška zaslaná na adresu:
GREGOR a spol., s.r.o.
Galvaniho 2/a
821 04  Bratislava 2

tel./fax: 02 – 434 14 993
e-mail: gregor_s@internet.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Niščáková

Uzávierka prihlášok
Dňa 8. 3. 2011

Kategória: Aktuality
Tagy: bývanie zdravé
Zdieľať článok