25. 07. 2007
Zdieľať

Kúpili ste rodinný dom s modrým bonusom – na záhrade už čaká na vašu prvú tohtoročnú „rybičku“ bazén. Hladina však nemusí byť práve modrá a pod ňou sa môžu skrývať aj menej príjemné prekvapenia. Takže je neznámy bazén v záhrade staršieho rodinného domu naozaj výhrou? Ako otestovať, či je v poriadku, čo môže byť v neporiadku, a čo robiť, ak všetko v poriadku nie je?

Starší bazén je naozaj lotéria – môže byť v poriadku a pri pravidelnej údržbe spoľahlivo slúžiť ešte mnoho rokov, ale aj nemusí. Neľakajte sa však špinavej vody. Na tú možno postačí bežná predsezónna príprava a trocha tej bazénovej alchýmie. V prvom rade by ste mali od pôvodného majiteľa získať o bazéne čo najviac informácií – o konštrukcii, veku, prípadne aj o dodávateľovi. Dnes je na trhu niekoľko typov konštrukcií, z ktorých každá má svoje vlastnosti, aj životnosť.

Aký je to bazén?


Bazén ako nový

101874

Veľmi pravdepodobne sa dozviete, že pri rodinnom dome máte niektorý zo štyroch dnes najrozšírenejších typov zapustených bazénov. Montovaný bazén so stenami z kovových alebo plastových panelov a betónovým dnom. Väčšinou sa zvonka izolujú polystyrénom a spevnia oporným murivom alebo betónovou zmesou. Ich vnútro je obyčajne vyložené fóliou. Patria k najlacnejším variantom zapustených bazénov a ich životnosť závisí od použitých materiálov, kvality montáže a dodržania technologického postupu.

Monolitický bazén z plastu (polyuretánu alebo polypropylénu) alebo laminátu. Tieto typy bazénov tvoria jednoliate škrupiny, ktoré sa ukladajú do výkopu s vybetónovaným dnom a fixujú sa betónovou zmesou, ktorá sa vsype medzi steny bazénu a výkop. Laminátový monolit je odolnejší než ostatné plasty (tvorí ho vrstva sklenených vlákien obalených živicou), a mal by mal vydržať asi 30 až 40 rokov, predpokladaná životnosť plastových bazénov je asi 20 rokov.
 

Odolnosť povrchu proti mechanickému poškodeniu
Plastový povrch (polypropylén) je náchylný na poškriabanie, nedá sa však pretrhnúť. Naopak, mäkké plastové fólie z PVC sa pretrhnúť môžu. Poškriabanie i pretrhnutie sa dajú opraviť.

Bazén s betónovou alebo železobetónovou vaňou, ktorá môže byť klasicky vyliata do dvojitého debnenia a armovaná alebo vybudovaná metódou strateného debnenia buď vo forme panelov, alebo dutých murovacích tvárnic (napríklad z betónu či z tvrdeného polystyrénu), ktoré sa vystužia a zalejú betónom. Povrch takéhoto bazéna môže byť upravený hydroizolačným náterom, plastovou fóliou či obkladom. Kvalitný betónový alebo oceľobetónový bazén je síce nezanedbateľnou investíciou, no mal by vydržať niekoľko generácií. Podmienkou je však nielen správne zloženie betónu, konštrukcia a hrúbka stien, ale aj nepoškodená hydroizolácia a správna starostlivosť.
 

Najrozšírenejšie konštrukcie zapustených bazénov:
• montované bazény so stenami z kovových alebo plastových panelov a betónovým dnom – ich vnútro býva vyložené fóliou,
• monolitické bazény z plastu (polyuretánu alebo polypropylénu) alebo laminátu,
• bazény s betónovou alebo železobetónovou vaňou – ich povrch môže byť upravený hydroizolačným náterom, plastovou fóliou alebo obkladom,
• antikorové zvárané bazény.

Najmä pri starších betónových bazénoch bývali nedostatočná izolácia a nekvalitné materiály príčinou prenikania vody do konštrukcie bazéna. Tá v zime v konštrukcii zmŕzala a rozmŕzala, čím sa materiál narušil. Moderným liekom na tento nešvár sú novodobé hydroizolačné materiály a kvalitná stavebná chémia. V súčasnosti asi najpoužívanejšie hydroizolačné materiály – plastové fólie – majú životnosť približne 10 až 12 rokov. Ich rekonštrukcia a výmena sú veľmi jednoduché a rýchle. Antikorový zváraný bazén. Tieto bazény sú zvyčajne zvonka zateplené a obmurované. Sú prakticky nezničiteľné a zároveň patria k najdrahším bazénom vôbec.
 


Bazén ako nový

101875


Bazén ako nový

101876

Pri poškodení hydroizolácie treba zistiť nielen to, kadiaľ voda tečie, ale aj kam odteká, či nenarušila konštrukciu bazéna, alebo podložie. Ak áno, poškodené časti treba v prvom rade spevniť a opraviť. Účinkami presakujúcej vody väčšinou najviac trpí dno bazéna, ktoré treba opraviť ešte pred uložením novej izolácie.

Najjednoduchšie sú opravy v okolí bazéna – výmena poškodeného obrubného kameňa a podobne. Problémom nebýva ani výmena izolačnej fólie po uplynutí životnosti udávanej výrobcom.


Bazén ako nový

101878

V súčasnosti sa povrch bazénov najčastejšie upravuje mäkkou plastovou fóliou, ktorá nie je s konštrukciou bazéna pevne spojená.

Pri lokálnom poškodení sa dá fólia opraviť priesvitnou záplatou určenou na lepenie pod vodou, výmena tiež nie je komplikovaná: Bazén sa vypustí, stará fólia sa zvesí, prípadne sa povysáva dno a steny bazéna, zavesí sa nová fólia, vyčerpá sa spod nej vzduch a napustí voda. A bazén sa môže používať.

Kde môže byť chyba:
• v konštrukcii bazéna,
• v povrchovej úprave, hydroizolácii
• v systéme filtrácie.

Životnosť jednotlivých materiálov a konštrukcií
Pri antikore počítajte s prakticky neobmedzenou životnosťou, podobne ako pri železobetónovej konštrukcii. Tu je však podmienkou, najmä pri starších bazénoch, správne zloženie betónu a tiež nepoškodená hydroizolácia. Laminátový bazén by mal vydržať asi 30 až 40 rokov, predpokladaná životnosť plastových bazénov je približne 20 rokov. Mäkké PVC fólie majú životnosť asi 10 až 12 rokov, ale ich rekonštrukcia a výmena sú jednoduché.

Čo vás môže čakať

V tom lepšom prípade len pravidelná údržba, príprava na sezónu a spokojné užívanie bazéna, prípadne utrpel vnútorný povrchu bazéna niekoľko neškodných škrabancov, ktoré nie je problém opraviť. Fólie (linery) zabezpečujú nielen vzhľad väčšiny dnešných bazénov, ale aj vodonepriepustnosť celej konštrukcie.

K pravidelnej údržbe fóliovaných bazénov patrí raz za desať rokov i výmena fólie. K najrozšírenejším patria mäkké plastové fólie (s hrúbkou 0,5 až 0,75 cm), väčšinou z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC), ktoré sú zvarené bazénu presne na mieru. Fólia nie je na bazénovú vaňu prilepená ani privarená, ale sa naň „zavesí“, teda upevní na špeciálne upravené okraje.

Takže výmena je veľmi jednoduchá – z bazéna sa vypustí voda, stará fólia sa vyvlečie z vodiacej lišty, zavesí sa nová fólia, vysaje sa spod nej vzduch, napustí sa voda a bazén funguje. Podľa skúseností pani Rehákovej zo spoločnosti Balnea Regia výmena trvá asi deň. Najmä na betónové bazény sa používajú aj takzvané ťažké fólie (s hrúbkou až 1,5 mm, kde je vo vrstve plastu zalisovaná stužujúca tkanina), ktoré sa na steny a dno bazéna lepia. V horšom prípade zistíte, že čosi nie je v poriadku – steny alebo dno bazéna sú zdeformované alebo porušené, z bazéna uniká voda alebo nefunguje filtračné zariadenie.
 


Bazén ako nový

101917


Bazén ako nový

101916

Pri klasickom systéme filtrácie je filtračné zariadenie spojené s bazénom systémom potrubí, v ktorých cirkuluje voda. Voda teda môže unikať kdekoľvek na tejto trase – v mieste prestupu skimra alebo dýz cez stenu bazéna, v spojoch rúr

Pri takzvaných francúzskych bazénoch (napríklad systém Desjoyaux) je filtračné zariadenie priamo v bazéne, zavesené na jeho okraji, alebo je zabudované v stene bazéna či v takzvaných románskych schodíkoch. Takéto zariadenie je dobre prístupné, zjednodušuje nielen výstavbu, ale aj údržbu a znižuje náklady na prevádzku bazéna.


Bazén ako nový

101879


Bazén ako nový

101919

Príklady filtračných zariadení Desjoyaux – zavesené v samostatnom bloku na stene bazéna (môže byť súčasťou závesných schodíkov) alebo zabudované v stene bazéna. Ak je filtračné zariadenie v bazéne, je mimoriadne dôležitá jeho kvalita


Bazén ako nový

101880

Kde je pes zakopaný

Ak v bazéne čosi nie je v poriadku, prvým rébusom je diagnostikovať, kde je chyba. Ak nefunguje filtrácia, treba prečistiť rozvody alebo vymeniť filtračné zariadenie. „Rúry kanalizačného rozvodu bazéna sa môžu zaniesť napríklad vrstvou usadeného vápnika, keď nebola správne upravená tvrdosť vody. Tým sa zníži prietok alebo zvýši sa tlak v rúrkach, čo sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi – napríklad poškodením čerpadla či nedostatočnou filtráciou, ale aj unikaním vody z bazéna. V bazéne všetko so všetkým súvisí,“ hovorí Zuzana Reháková.

Pri moderných typoch bazénov, ktorých pôvod je vo Francúzsku, ku ktorým patria aj bazény Desjoyaux, je filtračné zariadenie priamo v bazéne alebo v jeho tesnej blízkosti. Keďže nemá žiadne rozvody, ktorými by voda cirkulovala, a celé zariadenie i jeho súčasti sú dobre prístupné, oprava býva jednoduchá.“ Ak sa bazéna stráca voda, môže ísť o maličkosť, ale aj o vážny problém. Voda, ktorá uniká vo väčšom množstve a dlhší čas, môže byť totiž buď dôsledkom, alebo príčinou vážnejších poškodení konštrukcie bazéna.
 

Vodná ochrana
Ak je vo fóliovanom bazéne napustená voda, čo aj ako špinavá, je to dobré znamenie. Voda totiž chráni fóliu (najmä na dne) pred poškodením a v zime je ochranou aj pre konštrukciu bazéna. Keď voda v okolitej pôde zamrzne, zväčší svoj objem a tlačí na steny bazéna. Voda v bazéne vytvára protitlak. Preto sa dnes ponecháva voda v bazéne po celý rok – pred zimou sa bazén čiastočne vypustí (aby sa nepoškodili rozvody vody), prikryje sa a voda sa chemicky ošetrí, aby prečkala do jari v slušnej kvalite a pokiaľ možno bez rias. Pred sezónou sa voda revitalizuje – prečistí sa, chemicky sa ošetrí a dopustí do potrebnej výšky.

Vhodne nasmerovaný potôčik dokáže napríklad narušiť podložie pod bazénovou vaňou. Ak je chyba v konštrukcii bazéna (napríklad sú zdeformované jeho steny alebo dno), oprava môže byť natoľko náročná a nákladná, že je jednoduchšie postaviť nový. Tento postup odporúčajú odborníci najmä v prípade lacnejších typov bazénov s jednoduchšou konštrukciou, ktorá bola nekvalitne vyhotovená.

Niektoré typy bazénových nádrží sa dajú renovovať aj plastovými panelmi – do železobetónového dna sa dá upevniť antikorový U profil, do ktorého sa osadia nové plastové alebo kovové panely. Ďalším U profilom sa spevní vrchná časť panelov. „Ak je poškodená betónová konštrukcia bazéna, laik nedokáže situáciu odhadnúť,“ hovorí pani Reháková z Balnea Regia. „Treba zavolať statika, ktorý posúdi mieru poškodenia, aj možnosti a spôsob opravy.“
 

Ako na keramiku
Čo je dôležité, aby keramický obklad bazéna vydržal? Aké môžu byť príčiny porúch obkladu a ako im predísť? Určite neurobíte chybu, ak sa budete držať odporúčaní odborníkov zo spoločnosti Lasselsberger:
• Pre dlhú životnosť bazéna je dôležitý kvalitný podklad, teda betónová nádrž z vodostavebného betónu. Okrem toho, samozrejme, dodržanie technologického postupu vrátane prísneho dodržania časov na vyzretie všetkých použitých hmôt. Pri stavbe bazéna obloženého keramikou je nevyhnutné používať stavebnú chémiu odolávajúci chemikáliám.
• Dodatočne možno obložiť aj starší betónový bazén, ktorý mal predtým inú povrchovú úpravu. Starý betón treba obrúsiť alebo opieskovať tlakovou vodou a zmerať pevnosť starej konštrukcie.
• Lokálne opravy obkladu v bazéne sú síce možné, ale veľmi náročné na profesionalitu obkladača. Existuje tu veľmi reálne nebezpečenstvo poškodenia izolačnej stierkovej hmoty a nie úplne dokonalého nadviazania na pôvodné škáry. To môže neskôr zapríčiniť nebezpečné zatekanie vody pod obklad.
• Pri vypustení bazéna je dobré raz za čas skontrolovať stav silikónu v škárach, prípadne ho vymeniť. Na čistenie keramiky v bazénoch a okolo nich existujú špeciálne čistidlá na odstránenie chlórových škvŕn (nájdete ich v ponuke značky LBCS od firmy Lasselsberger).

Ak bazén tečie

Ak sa vám zdá, že z bazéna uniká voda, mali by ste si svoje podozrenie overiť. Podľa odporúčaní pani Rehákovej by ste mali do bazéna napustiť vodu a urobiť si rysku presne vo výške hladiny. „Rysku treba urobiť naozaj presne, pretože rozdiel medzi prirodzeným odparovaním a únikom vody môže byť len niekoľko milimetrov za deň. Po niekoľkých dňoch odmeriate, o koľko hladina poklesla. Ak bazén tečie, môže to byť aj centimeter za deň. Vtedy by ste mali zavolať odbornú firmu, ktorá dokáže pomocou detektora presne zistiť, kde bazén tečie.
 

Tri otázky pre:
Ing. Borisa Holodu zo spoločnosti Bazénservis

S akými poruchami bazénov sa najčastejšie stretávate a na akých typoch bazénov sa vyskytujú?
Sú v podstate tri základné typy porúch alebo problémových bazénov. Staré betónové alebo murované bazény, ktorých povrch je buď natretý farbou, alebo obložený keramikou, zvyknú praskať alebo sa ich povrch drobí. Majú problémy so stálosťou samotnej konštrukcie. Druhým problémovým typom sú staršie laminátové bazény. Tieto tiež zvyknú praskať – vytvárajú sa v nich trhliny alebo bubliny, ktoré neskôr prasknú. Tretím problémovým typom sú staršie bazény obložené keramikou, pri ktorých spojovací materiál vplyvom poveternosti a počasia časom zvetráva a obklad sa olupuje, k tomu sa zvyknú pridružiť aj problémy s hydroizoláciou. Keď je narušená samotná konštrukcia bazéna, bazén sa láme alebo sadá (podložie bazéna môže vymyť unikajúca voda), treba urobiť injektáž a spevniť konštrukciu bazéna aj jeho podložie a urobiť opravy na konštrukcii. Stavebne sú takéto úpravy veľmi náročné – musí sa urobiť geologický prieskum podložia, zistiť, na čom je bazén postavený a ako je založený. Podľa toho sa potom volí spôsob opravy. Oprava starších bazénov je náročná aj preto, že majú väčšinou komponenty cirkulácie vody, teda skimre, dýzy, odtok, osadené bez prírub priamo do betónu. Urobiť ochranný náter, izolovať bazén fóliou alebo urobiť inú úpravu je veľmi náročné, pretože tieto prechody zvyknú tiecť. Preto je dobré robiť rekonštrukciu bazéna kompletne – opraviť nielen skelet a hydroizolácie, ale aj vymeniť komponenty rozvodu vody v rámci telesa bazéna a nahradiť ich takými dýzami, skimrom a odtokom, ktoré sú pripravené napríklad na akúkoľvek neskoršiu výmenu fólie. Okrem toho sú nové zariadenia do bazénov na lepšej technickej úrovni – či sú to filtračné zariadenia, čerpadlá, alebo rozvody vody.

Na čo sa pri rekonštrukciách bazénov najčastejšie zabúda?
Na to, že k cene nových komponentov treba pripočítať aj sumu za prácu pri odstraňovaní tých starých. Pri rekonštrukcii sa musí myslieť i na to, čo s odpadom. Staré rozvody a materiály treba vyviezť na skládku stavebného odpadu – rovnako ako akýkoľvek iný stavebný odpad. Musí sa teda počítať aj s miestom na uskladnenie, nákladmi na rozobratie (vybúranie, rozrezanie…), kontajner, odvoz… To sú náklady, s ktorými v predbežnom rozpočte málokto ráta – pri rekonštrukcii teda treba počítať s komponentmi, materiálom a prácou nielen na “konštrukciu nového”, ale aj na “deštrukciu starého”.

Možno poruchám bazénov nejako predchádzať?
Keď sa bazén stavia presne podľa projektovej dokumentácie, použijú sa správne komponenty a materiály a pravidelne sa robí údržba, nemal by byť s bazénom problém. Väčšine vážnych porúch sa dá predísť starostlivosťou a pravidelnou kontrolou. Je to opäť podobné ako s domom alebo autom – aj tu sa pravidelná údržba často podceňuje a zanedbáva. Čistenie, vysávanie, dávkovanie chemických prípravkov treba robiť pravidelne. Filter zachytí hrubé nečistoty, ale nezabráni chemickým procesom, ktoré prebiehajú vo vode, preto treba nielen čistiť filtre, ale aj starať sa o technológiu, pravidelne ju kontrolovať a nastavovať. Rizikovým miestom pri bazénoch je napríklad automatické dávkovanie chemických prípravkov. Treba kontrolovať prietok a sondy v dávkovačoch. Okrem toho sa musí sledovať, či neubúda hladina vody – ak áno, znamená to, že treba hľadať miesto, kde sa voda stráca. Pravidelne, vždy na jar a na jeseň, by sa mali skontrolovať prechody spojov, všetky komponenty v stenách bazéna – či sú v poriadku, či napojenia dokonale tesnia, aby nedošlo k väčším škodám. Naša firma sa pravidelne stará o bazény viacerých zákazníkov aj o bazénové komplexy. Tieto služby sú dnes bežné.

Voda môže unikať poškodenou povrchovou úpravou bazéna v ploche (najčastejšie na dne) alebo v mieste prestupov cez stenu bazéna, teda pri skimri, dýzach, rôznych vpustoch a výpustoch. Povrchovú úpravu treba opraviť (poškodené miesta na fólii sa dajú zalepiť priesvitnou záplatou na lepenie pod vodou) alebo obnoviť (nátery alebo poškodený obklad); fóliu, ktorá je na prvý pohľad zdeformovaná alebo je po uplynutí životnosti, treba vymeniť, prestupy utesniť.“ Voda sa však môže strácať aj v rozvodoch, ktorými cirkuluje od skimeru do filtračného zariadenia a naspäť do vstupných dýz bazéna. „Keď voda uniká v malej miere v rozvodoch vonkajšieho bazéna, niekedy sa až toľko nedeje.

Situáciu treba posúdiť aj podľa typu podložia a situovania bazéna. Napríklad uprostred záhrady na štrkovom podloží niekoľko kvapiek ľahko vsiakne a nenarobí škodu. Horšia situácia nastáva v prípade vnútorného bazéna. Vtedy sa väčšinou treba k potrubiam dostať, skontrolovať ich, utesniť spoje… Pretože voda, ktorá sa z bazéna stráca, niekam tečie – môže sa prejaviť v základoch domu alebo v miestnostiach pod úrovňou bazéna, napríklad v garáži. Treba počítať aj s tým, že voda nemusí tiecť len priamo dolu, ale hľadá si cestičky v konštrukcii a môže sa prejaviť na veľmi nepríjemných miestach. Odkryť celý rozvod vody a hľadať v ňom chybu je naozaj náročná oprava.

Rôzne komplikované situácie môžu nastať najmä v prípade porušenia rozvodu vody pri bazéne s horným prepadom.“ Ak voda uniká niekde v rozvodoch a oprava by bola príliš zložitá, možno celý systém utesniť a v bazéne umiestniť niektoré zo závesných filtračných zariadení. Dôležité je nielen opraviť miesto, kadiaľ voda unikala, ale aj zistiť, kam sa dostávala ďalej – či nepoškodila konštrukciu bazéna, nepodmyla dno a podobne. Vode stačí malá štrbinka a postupne po kvapkách si vymyje cestu.
 


Bazén ako nový

101881


Bazén ako nový

101882

1 – Penetrácia
Čistú bazénovú vaňu z vodostavebného betónu napenetrujte. Pred nanesením penetrácie musí mať betón zvyškovú vlhkosť menej než 4 %.

2 – Izolácia
Hydraulicky tuhnúca izolačná stierka sa nanáša minimálne v dvoch vrstvách. Každá vrstva zasychá asi 24 hodín. Pred prvou vrstvou izolácie je vhodné plochu bazénovej vane navlhčiť. Pred začatím izolovania treba s dodávateľom bazénovej technológie dohodnúť miesta a spôsob zabudovania detailov, ako sú svetlá, dýzy a podobne. Po nanesení všetkých vrstiev a keramického obkladu by inak mohli ostať napríklad svetlá príliš zahĺbené.


Bazén ako nový

101883


Bazén ako nový

101884

3 – Izolovanie izolačnou páskou
Medzi prvú a druhú vrstvu hydroizolačnej stierky sa vkladá do rohov a kútov izolačná páska.

4 – Montáž keramického obkladu
Po vytvrdnutí poslednej vrstvy hydroizolácie (asi 24 hodín) je vaňa pripravená na položenie keramického obkladu. Obklad sa lepí flexibilným lepidlom určeným na obkladačky s príslušnými rozmermi.


Bazén ako nový

101885


Bazén ako nový

101886

5 – Dilatácia
Nezabudnite na dodržanie dilatačných škár! Vzdialenosť dilatačných škár sa určí individuálne podľa projektu (podľa veľkosti a tvaru bazénovej vane); všeobecne platí, že nevyhnutná je dilatácia podlahy od stien. Na vyčistenú dilatačnú škáru ošetrenú adhéznym prednáterom (pre lepšiu prídržnosť silikónu k dlažbe) sa do škáry vkladá povrazec PES, ktorý sa prekryje neutrálnym silikónom. Vaňa sa nemusí dilatovať, ak s tým architekt počíta, keramický obklad sa však dilatuje vždy!

6 – Škárovanie
Používajte zásadne epoxidovú škárovaciu hmotu, ktorá je chemicky odolná proti dezinfekčným látkam používaným pri prevádzke bazéna.


Bazén ako nový

101887


Bazén ako nový

101888

7 – Čistenie
V prípade znečistenia epoxidovou škárovacou hmotou použite na vyčistenie špeciálny čistiaci prostriedok určený na tento účel, rovnako ako na každodenné čistenie plôch v okolí bazéna alebo na čistenie vypusteného bazéna.

8 – Hotový bazén

Podrobnosti o systémovom riešení pre bazény s keramickým obkladom najdete na www.lbcs.cz.

Odborná spolupráca: Ing. Zuzana Reháková, Balnea Regia, dodávateľ bazénov Desjoyaux, www.balnearegia.sk

Kategória: Relax Záhrada a exteriér Záhradné stavby
Tagy: bazén bzzz rekonštrukcia bazéna
Zdieľať článok

Diskusia