21. 04. 2006
Zdieľať

Mäkká dažďová voda je najvhodnejšia na zálievku záhrad. V našich klimatických podmienkach však úhrn zrážok nie je taký vysoký, aby zabezpečil v záhrade požadovanú vlhkosť, a preto je nevyhnutné doplniť ju zavlažovacím systémom.

Ešte pred rozhododnutím, či budeme zavlažovať svoju záhradu mechanicky alebo elektronicky, musíme v prvom rade zabezpečiť vhodný vodný zdroj. Keď nemáme v blízkosti záhrady nejaký prírodný vodný zdroj – potok, rybník alebo inú prírodnú vodnú nádrž, na zalievanie malých plôch možno zachytiť dažďovú vodu do akumulačných nádrží. Zvedieme do nich vodu zo striech i zo spevnených plôch a pomocou čerpadla ju možno využívať pri mechanickom zavlažovaní.


Keď dážď nestačí

51805

Vhodné je zabezpečiť dopúšťanie vody do akumulačnej nádrže aj zo studne, prípadne z vodovodnej siete. Ak máme na pozemku studňu s minimálnou výdatnosťou 1 liter vody za sekundu, môžeme ju použiť ako zdroj vody na zalievanie. Voda zo studne je zvyčajne studená, tvrdá, a preto je na polievanie menej vhodná. Voda z vodovodnej siete, ktorá je upravovaná, dezinfikovaná a drahá, sa napriek tomu používa na zavlažovanie najčastejšie.

Na dopravu vody z podzemného zdroja je potrebné čerpadlo. Jeho výber závisí od hladiny zdroja vody, od požadovaného tlaku vody pre zvolený druh závlahy i podľa množstva prečerpanej vody, jej kvality a od druhu zdroja energie na pohon čerpadla. Charakteristickým údajom čerpadla je jeho objemová výkonnosť – je to množstvo prečerpanej vody za jednotku času, napríklad jeden liter za sekundu.Keď dážď nestačí

51808

Od krhly cez mobilné zariadenia …

Ak neuvažujeme o ručnom zavlažovaní s krhlou alebo hadicou, čo je časovo náročné a neúčinné vzhľadom na nerovnomernú zálievku, zbytočné premokrenie určitých častí a zvýšenú spotrebu vody, možno sa rozhodnúť medzi mechanickým a automatickým systémom.

Mechanické zalievanie je výhodné na menších až stredne veľkých záhradných plochách. Známe sú otočné postrekovače a postrekovacie dýzy napájané na hadicu rôznymi adaptérmi – spojkami, rýchlospojkami, špeciálnymi tesneniami. Takéto jednoduché mechanické zariadenie nie je finančne náročné. Jeden meter hadice stojí od 27 do 78 Sk, podľa jej priemeru, pištoľové postrekovače na hadicu jednoduché stoja 69 až 181 Sk, viacfunkčné kovové alebo plastové 253523 Sk, najdrahšie sú výkyvné zavlažovače s dvadsiatimi tryskami za 657 Sk. Na pohodlnejšiu manipuláciu s hadicou si možno zaobstarať držiaky, prípadne vozíky.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


Keď dážď nestačí

51813

Na trhu sú dostupné aj mobilné zavlažovacie systémy na prenosných podstavcoch a podvozkoch. Dajú sa veľmi jednoducho poskladať a môžu mať aj viacfunkčné ovládanie vytekajúceho prúdu vody, s rotačnými zavlažovačmi s rôznym polomerom zavlažovanej plochy, či so zavlažovačmi s výkyvným držiakom dýz. Držiak možno nastaviť na rôzny rozsah výkyvu s dosahom 100 až 170 štvorcových metrov – toto zariadenie možno použiť už aj na rozsiahlejšie trávnaté plochy. Pri nastavení prenosného postrekovača by sme mali dbať na to, aby prúd vody nebol príliš silný a nezasahoval fasádu domu, prípadné záhradné stavby, elektrické zariadenia a koruny stromov. Ku kmeňom okrasných drevín a stonkám rastlín zabezpečí prívod vlhkosti aj jednoduchý systém, ktorý tvoria kvapkovacie hadice vedené povrchovo po záhrade.Keď dážď nestačí

51819

…až po automatické systémy

Pri uprednostnení profesionálneho a finančne náročnejšieho automatického závlahového systému je nevyhnutná spolupráca s odborníkmi už pri zakladaní záhrady. Možno ho však inštalovať aj dodatočne už do vzrastlej záhrady so založeným trávnikom. Na trhu je niekoľko typov automatických zavlažovacích systémov, ktoré pracujú šetrne, efektívne a samostatne, bez potrebnej prítomnosti človeka. Tieto systémy majú rôzne typy ovládacích jednotiek, ktoré umožňujú zvoliť si zavlažovací program podľa vlastných potrieb. Odporúča sa zalievať v noci, keď je nižšie odparovanie vlhkosti, navyše rastliny nedostávajú pri zavlažovaní tepelné šoky. Ovládacia jednotka je pripojená na elektrickú sieť 230 V. Z nej vedú káble s napätím 24 voltov do ventilovej šachty s elektroventilmi. Tie ovládajú jednotlivé sekcie, ucelené skupiny postrekovačov alebo kvapkovú závlahu.


Keď dážď nestačí

51809

Káble z ovládacej jednotky dávajú elektroventilom impulzy na zavlažovanie v požadovanom čase a potrebnej dĺžke. Aby systém neaktivoval zavlažovanie v čase dažďových zrážok, pripájajú sa na ovládací kábel aj zrážkové senzory alebo čidlá vlhkosti pôdy, ktoré zariadia, aby sa systém v čase dažďa a dostatočnej vlhkosti vypol a pri opätovnom nedostatku vlahy uviedol zasa do chodu s pôvodne zvoleným programom. Závlahu zabezpečujú výsuvné postrekovače, ktoré sú umiestnené pod zemou. Tlakom vody sa ich vnútorný tubus vysunie do pracovnej polohy a začína sa zavlažovanie. Po uzavretí vody sa postrekovač zasunie do zeme. Je dôležité, aby bol zasunutý presne na úrovni terénu a neprekážal pri kosení trávy.

Pri všetkých typoch postrekovačov možno riadiť polomer dostreku vody a výsek zavlahovanej plochy až do 360 stupňov. V jednom systéme možno nainštalovať okrem vysúvacích postrekovačov, ktoré zavlažujú prevažne trávnaté plochy, aj kvapkovú závlahu pre kríky a stromy. Je to v podstate polyetylénová hadica so zalisovanými ,dripmi’ v presne určených vzdialenostiach, z ktorých vykvapkáva voda v množstve 1,5 až 2 litre za hodinu. Hadica je rozvinutá medzi porastami a prihrnutá malou vrstvou kôry.
Pri akomkoľvek zdroji vody – aj z vodovodnej siete – je nevyhnutné pri vstupe vody do automatického zavlažovacieho systému nainštalovať filter, ktorý chráni trysky postrekovačov pred mechanickými nečistotami, prípadne aj regulátor tlaku pre správnu distribúciu vody z trysiek.


Keď dážď nestačí

51815

V prípade budovania automatického závlahového systému v novej záhrade je vhodné, aby sa záhradný architekt spojil so závlahárskou firmou, ktorá urobí odborný návrh riešenia zavlažovacieho systému pre danú lokalitu a dohodne technické postupy potrebné pre správnu funkciu systému. V záhrade sa najskôr zrealizuje základná výsadba a potom sa nainštalujú všetky potrubné rozvody, ktoré sú spolu s ovládacími káblami uložené v zemi približne 35–40 cm pod povrchom.

Zároveň sa osadia ventilové šachty s elektroventilmi a zavlažovače. Po výseve trávnika alebo uložení trávnatej mačiny nastaví závlahová firma trysky do správnych sekcií a dostrekov. V poslednej fáze sa nastaví automatika riadenia – potrebné závlahové časy a časy spúšťania. Ak sa automatický závlahový systém buduje už v založenej záhrade s trávnikom, trávnatý koberec treba najprv zrezať, potom urobiť výkop, uložiť rozvody, zhutniť povrch a nakoniec položiť trávnatý koberec späť.


Keď dážď nestačí

51816

Zavlažovací systém je nevyhnutné po ukončení sezóny vypustiť a prefúknuť stlačeným vzduchom, pretože potrubie je uložené v malej hĺbke, v ktorej by mohlo v zime zamrznúť. Na jar sa zasa systém nastaví a naprogramujú sa ovládacie jednotky. Všetku túto potrebnú starostlivosť ponúkne a urobí renomovaná firma, ktorá inštaluje závlahový systém. Orientačne sa ceny automatických závlahových systémov pohybujú od 50 000 do 150 000 Sk v štandardnej záhrade pri rodinnom dome. Cena závlahového systému závisí od mnohých faktorov. Ovplyvňuje ju predovšetkým veľkosť aj tvar zavlažovanej plochy a typ zdroja vody.

Kategória: Záhrada a exteriér Záhradná technika
Tagy: polievanie zavlažovanie
Zdieľať článok

Diskusia